Grau en Psicologia

Grau en Psicologia

Per què estudiar el grau de Psicologia a la URV?

Participaràs en projectes del Programa Aprenentatge servei a través del qual posaràs
en pràctica els teus coneixements per resoldre necessitats reals, en col·laboració amb ONG, entitats socials i associacions.

Faràs 180 hores de pràctiques en centres i associacions de les comarques de Tarragona, com l’Hospital Universitari Institut Pere Mata, la Creu Roja, centres educatius i empreses de la demarcació.

Aprendràs amb professorat que compagina la docència amb l'exercici professional en els àmbits de la psicologia social, educativa i clínica-sanitària.

Sortides professionals

El grau et capacita per exercir de psicòleg o psicòloga. En aquest sentit, el caràcter generalista del títol de grau que requereix la formació inicial en psicologia no amaga el fet que els professionals exerceixen en àmbits d'actuació molt diferents. En els últims anys, la psicologia ha experimentat un gran creixement i diversificació de les funcions professionals.

Podràs exercir com a psicòleg o psicòloga en els àmbits laborals següents:

  • Psicologia clínica i de la salut.
  • Organització i recursos humans.
  • Psicologia del treball.
  • Psicologia de l’educació.
  • Psicologia jurídica.
  • Psicologia de l’activitat física i l’esport.
  • Investigació bàsica en l’àmbit psicològic.

Mencions

Menció en Psicologia de la Salut
Com a graduat de la URV obtindràs la menció en Psicologia de la Salut que et permetrà l'accés al Màster de Psicologia General Sanitària. Aquest itinerari està format per un recorregut d'assignatures obligatòries vinculades a les totes les àrees de coneixement de la psicologia (psicobiologia, personalitat, avaluació i
tractament psicològic, metodologia de les ciències del comportament, psicologia bàsica, psicologia social, psicologia evolutiva i de l'educació).

A més, si ho desitges podràs cursar una de les següents mencions:

Menció en Psicologia del Treball, Organitzacions i Recursos Humans
Aprofundiràs en la descripció i mesura de variables per intervenir en el camp específic de la psicologia del treball.

Menció en Avaluació i Intervenció Clínica
Et formaràs en la descripció i mesura de les variables psicològiques (personalitat, intel·ligència, aptituds, etc.), els processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals, per diagnosticar
en el camp específic de la psicologia de la salut i intervenir-hi.

Menció en Psicologia de l'Educació
Et prepararàs per diagnosticar, planificar i executar intervencions, així com mesurar els resultats en l'àmbit específic de l'educació.

Perfil recomanat

Has de tenir un nivell alt de matemàtiques i, especialment, d'estadística. També és recomanable que tinguis un bon nivell de biologia i interès pel psiquisme i la conducta humana.

Assignatures

Distribució de crèdits del títol
Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 108 ECTS
Assignatures optatives: 54 ECTS
Pràctiques externes: 12 ECTS
Treball de fi de grau: 6 ECTS

1r curs
ASSIGNATURAECTS
Història de la Psicologia6
Estadística en Ciències del Comportament I6
Psicologia Social6
Fonaments de Psicobiologia6
Desenvolupament Socioafectiu6
Psicologia Biològica I6
Motivació i Emoció6
Personalitat i Diferències Individuals6
Psicologia del Treball6
Psicometria6
2n curs
ASSIGNATURAECTS
Percepció i Atenció6
Psicologia Biològica II6
Psicopatologia I6
Desenvolupament Psicomotriu6
Estadística en Ciències del Comportament II3
Aprenentatge i Condicionament3
Psicologia Experimental6
Psicologia de la Memòria6
Desenvolupament Cognitiu6
Psicologia Social Aplicada6
Avaluació i Diagnòstic Psicològic I6
3r curs
ASSIGNATURAECTS
Avaluació i Diagnòstic Psicològic II3
Psicologia dels Grups3
Neuropsicologia I3
Psicologia de l'Educació I3
Llenguatge i Comunicació6
Psicopatologia II6
Optatives6
Pensament i Resolució de Problemes6
Psicologia de l'Educació II6
Psicologia de les Organitzacions6
Intervenció en Psicologia Clínica6
Optatives6
4t curs
ASSIGNATURAECTS
Optatives30
Pràctiques Externes12
Treball de Fi de Grau6
Optatives12