Grau en Relacions Laborals i Ocupació

Grau en Relacions Laborals i Ocupació

Per què estudiar el grau en Relacions Laborals i Ocupació a la URV?

T’especialitzaràs en tot allò que té a veure amb la gestió de persones i les relacions laborals. En un món en què les relacions laborals són canviants i cada cop més complexes, aprèn a afrontar la solució d’aquests nous reptes amb l’enfocament multidisciplinari de la URV, en grups reduïts i amb l’ús de programes informàtics professionals.

Abans d’acabar els estudis entraràs en contacte amb la realitat de les relacions laborals amb 200 hores de pràctiques en empreses i institucions de l’àmbit com assessories laborals, gestories, departaments de gestió de persones i serveis públics i privats d’intermediació laboral.

Sortides professionals

Podràs exercir la teva carrera professional en els àmbits laborals següents:

  • Planificació, organització, gestió del treball i control de recursos humans.
  • Prevenció de riscos laborals.
  • Elaboració i gestió de polítiques sociolaborals d'àmbit empresarial o institucional: recerca de talent i recol·locació, inserció laboral.
  • Assessoria laboral.
  • Inspecció de treball.
  • Gestió d'immigració i estrangeria.

Mencions

Tècnic o tècnica d'Ocupació
Tècnic o tècnica de Relacions Laborals

Perfil recomanat

És recomanable que tinguis interès en la gestió de persones i tot allò que té a veure amb el món del treball. És important que siguis una persona activa, crítica i participativa amb una bona capacitat de comunicació i gestió del treball en equip.

Has de ser capaç d’utilitzar coneixements multidisciplinaris i saber sintetitzar-los, per fer anàlisis jurídiques, i poder interpretar dades estadístiques i resultats d’investigacions empíriques sobre el món del treball.

Rànquings

5a posició estatal per cursar el grau de Relacions Laborals i Ocupació

Assignatures

Distribució de crèdits del títol
Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 132 ECTS
Assignatures optatives: 30 ECTS
Pràctiques externes: 9 ECTS
Treball de fi de grau: 9 ECTS

1r curs
ASSIGNATURAECTS
Economia6
Elements de Dret Constitucional6
Elements de Dret Civil6
Habilitats del Tècnic/a en Relacions Laborals i Ocupació6
Història de les Relacions Laborals6
Dret de la Seguretat Social I6
Dret del Treball I6
Psicologia del Treball i de les Organitzacions6
Sociologia del Treball6
Teoria de les Organitzacions6
2n curs
ASSIGNATURAECTS
Dret Mercantil5
Dret de la Seguretat Social II5
Dret Sindical I5
Elements de Dret Administratiu5
Mètodes i Tècniques d'Investigació Social5
Polítiques de Recursos Humans5
Dret Sindical II5
Dret del Treball II5
Economia Laboral5
Psicologia dels Recursos Humans5
Règim d'Estrangeria5
Teories i Models de les Relacions Laborals5
3r curs
ASSIGNATURAECTS
Dret de l'Ocupació i del Treball Autònom6
Dret de la Seguretat i Salut al Treball6
Direcció Estratègica de les Organitzacions6
Elements de Dret Processal3
Igualtat, Gènere i Ocupació6
Optativa3
Dret Sancionador i Processal del Treball6
Dret de la Seguretat Social III6
Mercat del Treball Aplicat6
Sistemes Laborals Comparats6
Optatives (2 assignatures de 3 ECTS cadascuna)6
4t curs
ASSIGNATURAECTS
Fiscalitat del Treball i de l'Empresa9
Gestió de la Qualitat i Auditoria del Sistema6
Relacions Laborals Especials6
Optativa9
Pràctiques Externes9
Optatives (4 assignatures de 3 ECTS cadascuna)12
Treball de Fi de Grau9