Grau en Enginyeria Informàtica

Grau en Enginyeria Informàtica

Per què estudiar el grau en Enginyeria Informàtica a la URV?

El 100% dels enginyers informàtics de la URV troben feina al sector i són molt ben valorats per les empreses TIC de l’àrea de Tarragona. També col·laboren en la teva formació durant els estudis i un cop t’hagis graduat.

De segon fins a quart curs desenvoluparàs un mateix projecte de software que t’ajudarà a assimilar els continguts de manera pràctica. Aquesta metodologia ha estat premiada per la Societat d’Enginyeria de Software i Tecnologies de Desenvolupament de Software.

Podràs fer 750 hores de pràctiques en empreses com a Lear Corporation, Informática El Corte Inglés, Indra o T-Systems.

Podràs formar part d'associacions d’estudiants de robòtica com URBots que ha competit en concursos com l’Autonomous Driving Challenge.

A l'experiència del professorat d'aquesta titulació, s'hi afegeix la qualitat docent i investigadora, que fa que la URV estigui situada entre les 150 millors universitats del món en el camp de la informàtica, segons el rànquing acadèmic de les universitats del món.

Sortides professionals

Podràs desenvolupar, entre d’altres, les tasques següents:

  • Desenvolupament i administració d'aplicacions i sistemes en diferents entorns (distribuïts, web, mòbil, etc.).
  • Gestió de tecnologies de la informació (TIC); del núvol i de dades massives (big data).
  • Aplicació de la ciència de la computació a l'entorn industrial.
  • Realització d'auditories i de certificació de sistemes informàtics.

Mencions

Especialitat en Enginyeria de Programari
Aprendràs a identificar i analitzar problemes, i dissenyar, implementar, verificar i documentar solucions de programari.

Especialitat en Computació
Aprofundiràs en la capacitat de formalitzar i representar el coneixement humà d'una forma computable per resoldre problemes mitjançant un sistema informàtic.

Especialitat en Enginyeria de Computadors
Aprendràs a desenvolupar aplicacions que tinguin en compte el hardware sobre el qual seran executades, aprofitant els recursos disponibles a la plataforma per tal d’obtenir un rendiment òptim.

Perfil recomanat

És recomanable que tinguis aptituds per a les matemàtiques i per a la tecnologia. A més, predisposició per desenvolupar les habilitats necessàries per raonar rigorosament sobre el comportament específic dels programes i sistemes informàtics i per solucionar problemes de forma pràctica i efectiva fent servir les eines més adients.

Assignatures

Distribució de crèdits del títol
Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 156 ECTS
Assignatures optatives: 12 ECTS
Pràctiques externes (optatives): 12 ECTS
Treball de fi de grau: 12 ECTS

1r curs
ASSIGNATURAECTS
Àlgebra Lineal6
Anàlisi Matemàtica I6
Física6
Fonaments de Programació I6
Orientació Professional i Acadèmica6
Anàlisi Matemàtica II6
Bases de Dades6
Economia i Organització d'Empreses6
Fonaments de Computadors6
Fonaments de Programació II6
2n curs
ASSIGNATURAECTS
Computadors6
Estadística6
Matemàtica Discreta I6
Programació6
Xarxes de Dades6
Anàlisi i Disseny d'Aplicacions6
Estructura de Computadors6
Estructures de Dades6
Fonaments de Sistemes Operatius6
Matemàtica Discreta II6
3r curs
ASSIGNATURAECTS
Arquitectura de Computadors6
Bases de Dades Avançades6
Estructura de Sistemes Operatius6
Sistemes Oberts6
Tècniques Avançades de Programació6
Gestió de Sistemes i Xarxes6
Intel·ligència Artificial6
Llenguatges Formals6
Seguretat de Xarxes6
Sistemes Distribuïts6
4t curs
ASSIGNATURAECTS
Especialitat en Enginyeria del Software
Desenvolupament Avançat d’Aplicacions Web6
Interacció Persona-Ordinador6
Projectes de Sistemes Informàtics6
Sistemes d'Informació en les Organitzacions6
Optatives6
Aplicacions i Serveis Mòbils6
Sistemes de Comerç Electrònic6
Optatives6
Treball de Fi de Grau12
Especialitat en Computació
Algorítmica6
Compiladors6
Modelització i Visualització6
Projectes de Sistemes Informàtics6
Optatives6
Aprenentatge Automàtic i Mineria de Dades6
Visió per Computador6
Optatives6
Treball de Fi de Grau12
Especialitat en Enginyeria de Computadors
Aplicacions Mòbils i Encastades6
Computació Ubiqua6
Projectes de Sistemes Informàtics6
Sistemes de Temps Real6
Optatives6
Computació Paral·lela i Massiva6
Robòtica6
Optatives6
Treball de Fi de Grau12