Doble grau en Biotecnologia i en Enginyeria Informàtica

Doble grau en Biotecnologia i en Enginyeria Informàtica

Per què estudiar aquest doble grau a la URV?

És l'únic grau de l'Estat que et permet combinar dos dels graus amb més futur i capacitat de canvi en la societat, i t’obre les portes del prometedor camp de la bioinformàtica.

Obtindràs dos títols universitaris que t’oferiran un gran ventall d'opcions professionals amb l’aprenentatge d'habilitats, coneixements i eines personals dels camps de la informàtica i la biotecnologia.

Aproximadament el 45% de les classes són pràctiques.
Faràs pràctiques en empreses i centres de recerca reconeguts internacionalment com GenomSys  (Suïssa), Center for Systems Biology, Universitat d'Islàndia, Fraunhofer SCA (Alemanya), Pharmalink SL i Institut Conceptum.

Sortides professionals

La sortida professional principal d'aquesta titulació és la bioinformàtica.

Addicionalment, també podràs exercir les feines relacionades amb el grau d'Enginyeria Informàtica i amb el grau de Biotecnologia.

Mencions

Especialitat en Enginyeria del Programari
Aprendràs a identificar i analitzar problemes, i dissenyar, implementar, verificar i documentar solucions de programari.

Especialitat en Computació
Aprofundiràs en la capacitat de formalitzar i representar el coneixement humà d'una forma computable per resoldre problemes mitjançant un sistema informàtic.

Especialitat en Enginyeria de Computadors
Aprendràs a desenvolupar aplicacions que tinguin en compte el hardware sobre el qual seran executades, aprofitant els recursos disponibles a la plataforma per a obtenir un rendiment òptim.

Perfil recomanat

És recomanable que tinguis aptituds per a les matemàtiques, la química, la biologia i la tecnologia. A més, has de tenir ganes d’aprendre i d’esforçar-te per convertir-te en un professional amb molta qualificació en l’àmbit de la bioinformàtica, un camp interdisciplinari, apassionant i amb molt de futur.

Al setembre podràs fer classes de síntesi de matemàtiques i física que t’ajudaran a seguir les assignatures de primer amb èxit.

Assignatures

Distribució de crèdits del títol
Formació bàsica: 96 ECTS
Formació obligatòria: 273 ECTS
Pràctiques externes: 12 ECTS
Treball de fi de grau: 12+9 ECTS

1r curs
ASSIGNATURAECTS
Biologia6
Estadística6
Física I3
Fonaments de Programació I6
Matemàtiques9
Química I6
Biologia Cel·lular6
Bioquímica6
Física II6
Fonaments de Computadors6
Fonaments de Programació II6
Genètica6
Química II6
2n curs
ASSIGNATURAECTS
Biologia Animal i Vegetal6
Computadors6
Estructura i Funció de Biomolècules6
Enzimologia6
Programació6
Química Orgànica6
Anàlisi Matemàtica II6
Bioinformàtica6
Cultius Cel·lulars4
Enginyeria Bioquímica6
Estructura de Computadors6
Estructura de Dades6
Expressió i Replicació Gèniques6
Química Analítica Instrumental4
Termodinàmica i Cinètica4
3r curs
ASSIGNATURAECTS
Economia i Gestió d'Empreses6
Genètica Molecular6
Immunologia6
Matemàtica Discreta I6
Microbiologia6
Tècniques de Bioquímica i Biologia Molecular6
Tecnologia de l’ADN Recombinat6
Bases de Dades6
Biologia Molecular de Sistemes6
Biotecnologia Molecular Microbiana4
Biotecnologia Molecular Animal i Vegetal6
Enginyeria de Bioreactors4
Fonaments de Sistemes Operatius6
Metabolisme de Microorganismes6
Processos de Separació i Purificació4
4t curs
ASSIGNATURAECTS
Arquitectura de Computadors6
Aspectes Legals, Socials i Comunicatius6
Bases de Dades Avançades6
Estructura de Sistemes Operatius6
Sistemes Oberts6
Tècniques Avançades de Programació6
Xarxa de Dades6
Anàlisi i Disseny d'Aplicacions6
Gestió de Sistemes i Xarxes6
Intel·ligència Artificial6
Llenguatges Formals6
Matemàtica Discreta II6
Processos i Productes Biotecnològics3
Seguretat de Xarxes6
Sistemes Distribuïts6
5è curs
ASSIGNATURAECTS
Assignatures d’Especialitat18
Projectes de Sistemes Informàtics6
Assignatures d’Especialitat12
Pràctiques Externes12
Treball de Fi de Grau I (Grau d'Enginyeria Informàtica)12
Treball de Fi de Grau II (Grau de Biotecnologia)9
Assignatures Especialitat en Computació
Algorítmica6
Compiladors6
Modelat i Visualització6
Aprenentatge Automàtic i Mineria de Dades6
Visió per Computador6
Assignatures Especialitat en Enginyeria de Computadors
Aplicacions Mòbils i Encastades6
Computació Ubiqua6
Sistemes de Temps Real6
Computació Paral·lela i Massiva6
Robòtica6
Assignatures Especialitat en Enginyeria del Software
Desenvolupament Avançat d'Aplicacions Web6
Interacció Persona Ordinador6
Sistemes d'Informació a les Organitzacions6
Aplicacions i Serveis Mòbils6
Sistemes de Comerç Electrònic6