Grau en Llengua i Literatura Catalanes

Grau en Llengua i Literatura Catalanes

Per què estudiar el grau en Llengua i Literatura Catalanes a la URV?

Obre’t al món i aporta-hi la teva singularitat: l’interès per la nostra llengua i literatura no deixa de créixer i hi ha moltes universitats i estudiants que s’hi senten atrets.

Aprèn a entendre la societat, a ser una persona crítica, a adquirir criteri i a reflexionar sobre les relacions entre llengua, societat, política i poder.

El nivell d'ocupació professional dels graduats està entre els més alts de tots els graus. Estudiar Filologia Catalana avui implica tenir feina segura, ja que hi ha molta demanda de professorat de català, l’edició en llengua catalana ha arribat a quotes molt altes i la llengua catalana és la desena més traduïda del món.

Compartiràs les classes amb estudiants d’origen territorial molt divers, així que tindràs contacte immediat amb la diversitat dialectal de la llengua catalana.

Les classes són de proximitat, participatives i estimulants. Aprendràs amb professorat compromès i altament involucrat, que permanentment fa recerca en molts camps fonamentals de la llengua i la literatura.

Sortides professionals

Podràs exercir en qualsevol àmbit en què es demani tenir una bona capacitat expressiva, i també podràs exercir, entre altres, les activitats professionals següents:

  • Docència de llengua i literatura catalanes a secundària i al Consorci per a la Normalització Lingüística.
  • Correcció per a editorials, publicacions periòdiques, ràdios i televisions.
  • Assessorament lingüístic en mitjans de comunicació (TV, ràdio, diaris, revistes, etc.).
  • Gestió del patrimoni cultural i literari en institucions públiques.
  • Planificació lingüística a la Generalitat de Catalunya.
  • Traducció.
  • Docència de català en universitats estrangeres.
  • Guionatge.
  • Redacció de textos d’ensenyament en editorials.
  • Peritatge lingüístic forense.

Perfil recomanat

És recomanable que t’agradi la literatura i siguis una persona atreta per l’escriptura creativa i que t’agradi reflexionar sobre l’art de la comunicació i l’expressió.

Aquest grau està especialment indicat si tens compromís amb la llengua i la cultura catalanes, la seva història mil·lenària i la rica tradició literària i, també, si t’interessa reflexionar sobre les relacions entre llengua, societat i política.

Assignatures

Distribució de crèdits del títol
Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 132 ECTS
Assignatures optatives: 36 ECTS
Pràctiques externes (optatives): 12 ECTS
Treball de fi de grau: 12 ECTS

1r curs
ASSIGNATURAECTS
Literatura12
Lingüística12
Anglès I6
Comunicació Escrita en Català6
Comunicació Escrita en Espanyol6
Anglès II6
Literatura i Societat6
Llengua i Societat6
2n curs
ASSIGNATURAECTS
Literatura Romànica6
Creació Catalana Contemporània (Segle XX)6
Llatí6
Comunicació Oral en Català6
Llengua Francesa I6
Crisi i Modernitat (Segles XIX-XX)6
Lingüística Romànica6
El Llegat Clàssic6
Comunicació Oral en Espanyol6
Literatura Francesa I6
3r curs
ASSIGNATURAECTS
Gramàtica Històrica de la Llengua Catalana9
Etnopoètica6
Romanticisme i Realisme (Segle XIX)6
Crítica Literària Catalana6
Optativa6
Literatura Catalana Tardomedieval i Moderna6
Morfologia Catalana6
Sociolingüística Catalana3
Optatives12
4t curs
ASSIGNATURAECTS
Dialectologia Catalana9
Sintaxi Catalana9
Treball de Fi de Grau12
Correcció i Edició de Textos Catalans6
Optatives9
Literatura Catalana Medieval6
Optatives9