Doble grau en Administració i Direcció d’Empreses i en Dret
Un doble grau que t’obre un ampli futur professional

Doble grau en Administració i Direcció d’Empreses i en Dret

Per què estudiar aquest doble grau a la URV?

 • Podràs cursar assignatures en anglès.
 • Gaudiràs d’un entorn internacional amb estudiants d’arreu del món.
 • Disposaràs de programes de mobilitat internacional amb més de 140 universitats.
 • Completaràs la formació amb 560 hores de pràctiques. Tenim convenis amb més de 150 empreses.
 • A més de les pràctiques obligatòries, en podràs fer d’extracurriculars remunerades i compatibles amb la teva formació.
 • Rebràs classes de professorat, nacional i internacional, d’alt nivell acadèmic combinat amb professionals de prestigi.
 • La mida dels grups facilita metodologies participatives i la proximitat amb el professorat.
 • Els horaris compactes permetran organitzar-te el temps.
 • Si provens d’un CFGS de la família d’Administració i Gestió o bé Comerç i Màrqueting podràs reconèixer fins a 54 ECTS.
 • Podràs continuar formant-te amb una àmplia oferta de màsters.
 • La Facultat d'Economia i Empresa de la URV és el primer centre universitari públic de Catalunya en obtenir l'acreditació institucional d'AQU Catalunya.

Sortides professionals

Segons l'informe d'inserció laboral d'AQU (2020), el 90% dels graduats i graduades en l'àmbit de l'economia, l'empresa i el turisme treballa.

 • Direcció de pimes i grans empreses nacionals i multinacionals.
 • Exercici lliure de l’advocacia i la procuradoria.
 • Direcció de les diferents àrees funcionals de l’empresa.
 • Judicatura i fiscalia.
 • Direcció i gestió en diferents àmbits de l’Administració pública.
 • Direcció i gestió en organismes internacionals.
 • Notaria i registre.
 • Gestoria.
 • Gestió de comerç exterior.
 • Cossos de lletrats de les administracions públiques.
 • Assessoria i consultoria.
 • Emprenedoria.

Perfil recomanat

És recomanable que tinguis interès per desenvolupar una carrera professional en la direcció i la gestió empresarial, i també en els àmbits legals i jurídics. Si tens un esperit crític, si ets una persona creativa i compromesa i tens esperit emprenedor, amb aquest doble grau desenvoluparàs les habilitats comunicatives, de treball en equip i de raonament que et capacitaran per a la teva futura activitat laboral.

Rànquings

2a Facultat d'Espanya per cursar ADE+Dret

Assignatures

Distribució de crèdits del títol
Formació bàsica: 108 ECTS
Formació obligatòria: 234 ECTS
Pràctiques acadèmiques externes obligatòries: 24 ECTS
Treball de fi de grau: 6+6 ECTS

1r curs
ASSIGNATURAECTS
Dret Romà6
Fonaments de Màrqueting6
Habilitats del Jurista6
Introducció a la Comptabilitat6
Matemàtiques I6
Història del Dret6
Teoria del Dret6
Constitució i Sistema de Fonts6
Ciència Política6
Comptabilitat Financera6
Dret Internacional Públic6
Matemàtiques II6
Organització d'Empreses6
2n curs
ASSIGNATURAECTS
Fonaments de Dret Públic de Catalunya6
Estadística I6
Introducció al Dret Processal6
Introducció a l'Economia6
Matemàtiques de les Operacions Financeres6
Organització i Institucions Bàsiques Administratives6
Macroeconomia6
Activitat Administrativa i Control de les Administracions Públiques4
Drets Fonamentals5
Estadística II6
Part General del Dret Civil6
Principis d'Economia Aplicada6
3r curs
ASSIGNATURAECTS
Anàlisi dels Estats Financers6
Comportament Organitzatiu6
Comptabilitat de Gestió6
Direcció d'Operacions6
Investigació de Mercats i Aplicacions6
Microeconomia6
Dret Penal: Part General8
L'Acció Administrativa Especialitzada i els Béns Públics6
Dret d'Obligacions i Contractes6
Dret del Treball i de la Seguretat Social8
Institucions de Dret de la Unió Europea6
4t curs
ASSIGNATURAECTS
Dret Comparat3
Dret de Família4
Dret Financer6
Drets Reals6
Dret Mercantil: l'Empresari i la seva Activitat en el Mercat. L'Empresari Social8
Dret Processal Civil7
Direcció Estratègica de Màrqueting6
Direcció Financera: Inversió6
Direcció de Recursos Humans6
Sociologia de l'Empresa6
Tècniques de Decisió Empresarial6
5è curs
ASSIGNATURAECTS
Direcció Estratègica6
Direcció Financera: Finançament6
Els Delictes en el Sistema Penal Espanyol8
Dret de Successions5
Economia Mundial6
Sistema Tributari7
Dret Internacional Privat8
Dret Mercantil: Insolvència i Tràfic Jurídic de l'Empresari7
Dret Processal Penal3
Filosofia del Dret3
Treball de Fi de Grau I (grau en Dret)6
Treball de Fi de Grau II (grau en ADE)6
6è curs
ASSIGNATURAECTS
Primer quadrimestre
Pràctiques Acadèmiques Externes24