Doble grau en Administració i Direcció d’Empreses i en Finances i Comptabilitat
Estudia a l'única facultat de Catalunya que ofereix aquest doble grau

Doble grau en Administració i Direcció d’Empreses i en Finances i Comptabilitat

Per què estudiar aquest doble grau a la URV?

 • Podràs cursar assignatures en anglès.
 • Gaudiràs d’un entorn internacional amb estudiants d’arreu del món.
 • Disposaràs de programes de mobilitat internacional amb més de 140 universitats.
 • Completaràs la formació amb 560 hores de pràctiques. Tenim convenis amb més de 150 empreses.
 • A més de les pràctiques obligatòries, en podràs fer d’extracurriculars remunerades i compatibles amb la teva formació.
 • Rebràs classes de professorat, nacional i internacional, d’alt nivell acadèmic combinat amb professionals de prestigi.
 • La mida dels grups facilita metodologies participatives i la proximitat amb el professorat.
 • Els horaris compactes permetran organitzar-te el temps.
 • Si provens d’un CFGS de la família d’Administració i Gestió o bé Comerç i Màrqueting podràs reconèixer fins a 66 ECTS.
 • Podràs continuar formant-te amb una àmplia oferta de màsters.
 • Som el primer centre universitari públic de Catalunya en obtenir l'acreditació institucional.

Sortides professionals

Sortides professionals Segons l’informe d’inserció laboral d’AQU (2020), el 90% dels graduats i graduades en l'àmbit de l'economia, l'empresa i el turisme treballa.

El doble grau d’Administració i Direcció d’Empreses i Finances i Comptabilitat et capacita per exercir la professió d’economista, regulada pel Col·legi d’Economistes, i per desenvolupar, entre d’altres, les activitats professionals següents:

 • Direcció en les diferents àrees funcionals de l'empresa.
 • Direcció i gestió d'entitats financeres.
 • Direcció i gestió en diferents àmbits de l'Administració pública.
 • Anàlisi de mercats financers i gestió de carteres.
 • Gestió de comerç exterior.
 • Anàlisi financera i d'inversions en els àmbits nacional i internacional.
 • Assessoria i consultoria.
 • Control de gestió.
 • Emprenedoria.
 • Auditoria.

Mencions

Si vols cursar una menció en el doble grau, hauràs de matricular-te de més crèdits optatius dels estrictament necessaris per obtenir la doble titulació.

Comerç Internacional (íntegrament en anglès)
En aquesta menció t’especialitzaràs en el funcionament internacional de matèries relacionades amb el màrqueting, l’economia, les relacions econòmiques, les finances i el dret del mercat.

Perfil recomanat

Cal que tinguis interès per desenvolupar una carrera professional en l’àmbit de la direcció i gestió empresarial, en qualsevol de les àrees funcionals o en entitats del sistema financer. Per això és recomanable que tinguis predisposició per desenvolupar competències i actituds claus com la responsabilitat i capacitat de treball autònom i en equip, capacitat de raonament numèric, habilitats comunicatives i caràcter proactiu i emprenedor.

Rànquings

1a Facultat d'Espanya per cursar ADE+FIC

Assignatures

Distribució de crèdits del títol
Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 156 ECTS
Assignatures Optatives: 30 ECTS
Pràctiques acadèmiques externes obligatòries: 24 ECTS
Treball de fi de grau: 6+6 ECTS

1r curs
ASSIGNATURAECTS
Introducció a la Comptabilitat6
Introducció a l'Economia6
Estadística I6
Matemàtiques I6
Dret Mercantil6
Fonaments de Màrqueting6
Comptabilitat Financera6
Organització d'Empreses6
Macroeconomia6
Principis d'Economia Aplicada6
Matemàtiques II6
Direcció Estratègica de Màrqueting6
2n curs
ASSIGNATURAECTS
Comportament Organitzatiu6
Comptabilitat Financera Superior6
Direcció d'Operacions6
Fonaments dels Mercats Financers6
Matemàtiques de les Operacions Financeres6
Microeconomia6
Anàlisi dels Estats Financers6
Direcció Financera: Inversió6
Direcció de Recursos Humans6
Estadística II6
Optatives12
3r curs
ASSIGNATURAECTS
Direcció Estratègica6
Direcció Financera: Finançament6
Economia Mundial6
Investigació de Mercats i Aplicacions6
Mercats i Actius Financers I6
Valoració d'Actius Financers6
Comptabilitat de Gestió6
Sociologia de l'Empresa6
Tècniques de Decisió Empresarial6
Optatives18
4t curs
ASSIGNATURAECTS
Auditoria6
Anàlisi de Dades Financeres6
Fiscalitat6
Mercats i Actius Financers II6
Planificació Econòmica i Financera6
Pràctiques Acadèmiques Externes24
Treball de Fi de Grau I (grau en Finances i Comptabilitat)6
Treball de Fi de Grau II (grau en ADE)6