Doble grau en Educació Infantil i en Educació Primària amb menció d’Anglès

Doble grau en Educació Infantil i en Educació Primària amb menció d’Anglès

Per què estudiar aquest doble grau a la URV?

Apostem per un aprenentatge pràctic aplicat a les necessitats socials. Podràs participar en projectes del programa aprenentatge servei a través del qual posaràs en pràctica els teus coneixements per resoldre problemes reals d'institucions socials del territori.

Faràs pràctiques durant tots els estudis: A primer curs començaràs amb una setmana en un centre educatiu. Durant tot el grau faràs un total de 1.440 hores de pràctiques a escoles. A quart curs, podràs fer pràctiques a l’estranger en un centre educatiu de parla anglesa. A cinquè curs, les pràctiques d’alternança docent a l’aula del centre de pràctiques estaran vinculades amb el treball de les assignatures a la Facultat.

El treball de fi de grau té una orientació de recerca educativa que podràs vincular a propostes d'innovació i de millora en centres d'educació infantil i primària.

Sortides professionals

Podràs exercir com a docent en centres escolars de titularitat pública o privada/concertada en l’etapa d’educació infantil i d’educació primària de 0 a 12 anys.

Cal que tinguis en compte altres possibilitats laborals, com escoles d’educació especial,
aules hospitalàries, empreses privades, serveis educatius de museus o altres institucions culturals o fins i tot a empreses dedicades a l’elaboració de materials educatius.

Mencions

Amb la menció d’anglès reflexionaràs sobre les teories del llenguatge actuals i treballaràs els conceptes de l'ensenyament i aprenentatge de la llengua anglesa, comprendràs i avaluaràs les diferents metodologies, dissenyaràs unitats didàctiques, desenvoluparàs activitats per ensenyar-la i també destreses docents bàsiques de l'ensenyament i aprenentatge.

Perfil recomanat

Aquests estudis requereixen que tinguis una vocació clara per ser mestre o mestra.

Has de tenir interès per comprendre l'acció educativa i la seva relació amb el nen o nena per mitjà de l'autoaprenentatge i l'aprenentatge grupal. També, és recomanable que tinguis capacitat per comprendre els processos psicològics, socials, polítics, culturals, científics i educatius, així com ser capaç de reflexionar sobre el teu paper en la transformació d'aquests processos.

Assignatures

Distribució de crèdits del títol
Formació bàsica: 102 ECTS
Formació obligatòria: 129 ECTS
Assignatures optatives: 33 ECTS
Pràctiques externes: 84 ECTS
Treball de fi de grau: 9+9 ECTS

Campus Sescelades: 1r curs
ASSIGNATURAECTS
Societat, Família i Educació12
Processos i Contextos Educatius18
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat18
Habilitats Comunicatives12
Escola Inclusiva i Atenció Primerenca6
L’Escola d’Educació Infantil6
Coneixement i Ús de la Llengua Estrangera I3
Campus Sescelades: 2n curs
ASSIGNATURAECTS
Organització de l’Espai Escolar, Materials i Habilitats Docents12
Infància, Salut i Alimentació12
Dificultats d’Aprenentatges i Trastorns del Desenvolupament6
Ensenyament i Aprenentatge de la Música, l’Expressió Plàstica i l’Expressió Corporal I6
Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i Lecto-escriptura I6
Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experimentals, Ciències Socials i les Matemàtiques I6
Pràcticum I (grau d’Educació Infantil)21
Coneixement i Ús de la Llengua Estrangera II6
Campus Sescelades: 3r curs
ASSIGNATURAECTS
Ensenyament i Aprenentatge de la Música, l’Expressió Plàstica i l’Expressió Corporal II12
Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i Lecto-escriptura II6
Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experimentals, Ciències Socials i les Matemàtiques II6
Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i Lecto-escriptura III9
Pràcticum II (grau d’Educació Infantil)21
Ensenyament i Aprenentatge de les Matemàtiques II6
Competència Comunicativa Oral i Cultura Popular12
Campus Sescelades: 4t curs
ASSIGNATURAECTS
Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües II12
Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experimentals I12
Ensenyament i Aprenentatge de l’Educació Musical, Visual i Plàstica I12
Ensenyament i Aprenentatge de l’Educació Física I9
Pràctiques Externes I (grau d’Educació Primària)21
Didàctica de la Llengua Estrangera6
Campus Sescelades: 5è curs
ASSIGNATURAECTS
Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües III6
Ensenyament i Aprenentatge de l’Educació Física II6
Ensenyament i Aprenentatge de les Matemàtiques III6
Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Socials II9
Competència Comunicativa i Intercultural en Llengua Estrangera6
Pràctiques Externes II (grau d’Educació Primària)21
Treball de Fi de Grau I (grau d’Educació Infantil)9
Treball de Fi de Grau II (grau d’Educació Primària)9
Campus Terres de l'Ebre: 1r curs
ASSIGNATURAECTS
Societat, Família i Educació12
Processos i Contextos Educatius18
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat18
Habilitats Comunicatives12
Ensenyament i Aprenentatge de l’Educació Musical, Visual i Plàstica12
Ensenyament i Aprenentatge de l’Educació Física I9
Campus Terres de l'Ebre: 2n curs
ASSIGNATURAECTS
Escola Inclusiva i Atenció Primerenca6
Organització de l'Espai Escolar, Materials i Habilitats Docents12
Infància, Salut i Alimentació12
L’Escola d’Educació Infantil6
Dificultats d'Aprenentatges i Trastorns del Desenvolupament6
Ensenyament i Aprenentatge de la Música, l'Expressió Plàstica i l'Expressió Corporal I6
Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i Lecto-escriptura I6
Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experimentals, Ciències Socials i les Matemàtiques I6
Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experimentals I12
Coneixement i Ús de la Llengua Estrangera I3
Campus Terres de l'Ebre: 3r curs
ASSIGNATURAECTS
Ensenyament i Aprenentatge de la Música, l'Expressió Plàstica i l'Expressió Corporal II12
Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i Lecto-escriptura II6
Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experimentals, Ciències Socials i les Matemàtiques II6
Ensenyament i Aprenentatge de les Matemàtiques II6
Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües II12
Ensenyament i Aprenentatge de l’Educació Física II6
Practicum I (*) (Grau d’Educació Infantil)21
Coneixement i Ús de la Llengua Estrangera II6
Campus Terres de l'Ebre: 4t curs
ASSIGNATURAECTS
Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües i Lecto-escriptura III9
Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües III6
Ensenyament i Aprenentatge de les Matemàtiques III6
Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències9
Practicum II (*) (Grau d’Educació Infantil)21
Treball de Fi Grau I (Grau Educació Infantil)**(*)9
Competència Comunicativa Oral i Cultural Popular12
Competència Comunicativa i Intercultural en Llengua Estrangera6
Campus Terres de l'Ebre: 5è curs
ASSIGNATURAECTS
Pràctiques Externes I (*) (Grau d’Educació Primària)21
Pràctiques Externes II (*) (Grau d’Educació Primària)21
Treball de Fi de Grau II (Grau d’Educació Primària) ** (*)9
Didàctica de la Llengua Estrangera6
** Per poder matricular les assignatures de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.
(*) Consulteu els prerequisits del pla