Doble grau en Administració i Direcció d’Empreses i en Màrqueting

Doble grau en Administració i Direcció d’Empreses i en Màrqueting

Per què estudiar el doble grau en Administració i direcció d'empreses i màrqueting?

 • Podràs cursar assignatures en anglès.
 • Et capacitaràs per ocupar càrrecs de responsabilitat en els equips directius d'empreses i departaments de màrqueting.
 • Disposaràs de programes de mobilitat internacional amb més de 140 universitats.
 • Completaràs la teva formació amb 560 hores de pràctiques (24 ECTS) en alguna de les més de 150 empreses i institucions amb què tenim conveni.
 • Gaudiràs d'un entorn internacional amb estudiants
  d'arreu del món.
 • Rebràs classes de professorat, nacional i internacional, d'alt nivell acadèmic combinat amb professionals i directius de prestigi.
 • La mida dels grups facilita l'ús de metodologies docents participatives i la proximitat amb el professorat.
 • Si provens d'un CFGS afí als estudis d'aquest grau, podràs reconèixer fins a 58,5 ECTS (en funció del CFGS).
 • Disposaràs d'un tutor o tutora que t'orientarà i assessorarà al llarg de la teva formació acadèmica.
 • Podràs continuar la formació amb una àmplia oferta de màsters i postgraus.
 • La Facultat d’Economia i Empresa ha sigut la primera facultat pública de Catalunya amb l’acreditació institucional certificada per AQU Catalunya.

 

Aprendràs a dirigir una empresa i t'especialitzaràs en màrqueting

Sortides professionals

El doble grau en Administració i Direcció d'Empreses i Màrqueting et capacitarà per exercir la professió d'economista, regulada pel Col·legi d'Economistes, i també les activitats professionals següents:

 • Direcció de les àrees funcionals de l'empresa: màrqueting, producció, recursos humans, etc.
 • Administració i gestió en l'Administració pública
  Direcció i gestió en organismes internacionals
 • Gestió de comerç exterior
 • Direcció de màrqueting
 • Brand Manager o cap de marca
 • Product Manager o cap de producte
 • Customer relation analyst o analista de la relació amb el client
 • Customer relation Manager o responsable de la relació amb el client
 • Trade marketing manager o responsable de canal de distribució
 • Social Media Marketing Manager o responsable de màrqueting digital
 • Analista d'estudis de mercat
 • Direcció comercial
 • Direcció de comerç internacional
 • Direcció d'e-commerce
 • Cap de vendes nacional
 • Direcció de màrqueting
 • E-Commerce Manager o cap de màrqueting digital
 • Assessoria i consultoria
 • Consultoria de màrqueting i de màrqueting digital

Perfil recomanat

És recomanable que tinguis interès en la direcció i gestió empresarial, en qualsevol de les àrees funcionals d'una empresa o en la direcció en general, però amb especial sensibilitat per l'àmbit del màrqueting.

Cal que tinguis predisposició per desenvolupar competències clau com la responsabilitat i capacitat de treball autònom i en equip, de raonament numèric, habilitats comunicatives i caràcter proactiu i emprenedor.

Si vens d'un Cicle Formatiu de Grau Superior de la familia d'Administració i Gestió o bé de Comerç i Màrqueting, podràs reconèixer fins a 58,5 ECTS.

Preu

Es tracta d’un doble grau organitzat conjuntament per un centre públic (Facultat d'Economia i Empresa de la URV) i un centre privat (ESIC), per tant, cal que tinguis en compte que els crèdits de les assignatures tindran diferents preus en funció del centre on s'imparteixi la docència.Així, les assignatures impartides per la URV tenen preus marcats per la Generalitat de Catalunya, mentre que les assignatures impartides a ESIC tenen preus privats.
La matrícula es formalitzarà al centre on s'imparteix la docència i s'abonarà, en cada cas, el preu públic (assignatures cursades a la Facultat d'Economia i Empresa de la URV) o el preu
privat (assignatures cursades a l'ESIC).

Més informació sobre el preu

Rànquings

U-Rànquing
2a universitat d'Espanya per cursar ADE+ Màrqueting

Assignatures

Distribució de crèdits del títol
Formació bàsica: 84 ECTS
Formació obligatòria: 199,5 ECTS
Pràctiques externes obligatòries: 24 ECTS
Treball de fi de grau: 12 ECTS

1r curs
ASSIGNATURAECTS
Introducció a la Comptabilitat6
Introducció a la Microeconomia6
Estadística I6
Matemàtiques I6
Dret Mercantil6
Comptabilitat Financera6
Organització d'Empreses6
Introducció a la Macroeconomia6
Principis d'Economia Aplicada6
Matemàtiques II6
Sociologia de l’Empresa6
2n curs
ASSIGNATURAECTS
Microeconomia6
Comportament Organitzatiu6
Direcció d'Operacions6
Matemàtiques de les Operacions Financeres6
Fonaments de Màrqueting6
Direcció Financera: Inversió6
Estadística II6
Direcció Estratègica de Màrqueting6
Macroeconomia6
Comptabilitat de Gestió6
Fiscalitat6
3r curs
ASSIGNATURAECTS
Direcció Financera: Finançament6
Economia Mundial6
Direcció Estratègica6
Gestió de la Qualitat6
Investigació de Mercats i Aplicacions6
Anàlisi dels Estats Financers6
Política de Producte6
Política de Distribució6
Gestió Estratègica de la Marca4,5
Investigació de Mercats II4,5
Idioma Modern6
Informàtica Aplicada al Màrqueting6
4t curs
ASSIGNATURAECTS
Política de Preus i Costos6
Tècniques de Negociació Comercial4,5
Màrqueting Relacional i Directe4,5
Mètodes de Decisió Aplicats al Màrqueting4,5
Màrqueting i Sistemes d’Informació Aplicats4,5
Comunicació i Publicitat6
Comportament del Consumidor I4,5
Direcció de Vendes4,5
Direcció de Màrqueting Internacional6
Estratègies de Màrqueting Digital6
Creació d’Empreses4,5
Comportament del Consumidor II4,5
Direcció de Recursos Humans4,5
5è curs
ASSIGNATURAECTS
Pla de Màrqueting6
Responsabilitat i Màrqueting Social Corporatiu6
Història Econòmica6
Optatives19,5
Pràctiques Externes24
Treball de Fi de Grau – ADE6
Treball de Fi de Grau – Màrqueting6