Grau en Biotecnologia

Grau en Biotecnologia

Per què estudiar el grau en Biotecnologia a la URV?

En les disciplines de biotecnologia dels aliments i biotecnologia biomèdica les pràctiques al laboratori són primordials. A la URV disposaràs d’instal·lacions modernes amb plantes pilot on realitzaràs fermentacions, cambres de cultius cel·lulars, estabulari experimental, tècniques cromatogràfiques i fins tot utilitzaràs tècniques d’identificació del DNA.

També tindràs accés a les instal·lacions situades al Servei de Recursos Cientificotècnics i al Centre de Ciències Òmiques, per tal que puguis conèixer el funcionament de les tècniques més complexes com la microscòpia confocal, microscòpia electrònica, genòmica, proteòmica i, metabolòmica.

Abans de començar primer curs, tindràs dues setmanes de classes de química general, física
i matemàtiques que t’ajudaran a adaptar-te i a consolidar els coneixements que et garantiran seguir amb èxit el grau.

Sortides professionals

Podràs treballar en empreses del sector agroalimentari, veterinari o farmacèutic, on exerciràs les tasques següents:

  • Desenvolupament d’aplicacions tecnològiques dels processos bioquímics en els sectors alimentari, químic, cosmètic, farmacèutic i sanitari.
  • Desenvolupament de processos de fermentació industrial.
  • Desenvolupament d’aplicacions i assessorament en biotecnologia ambiental i bioremediació.
  • Desenvolupament de biocatalitzadors o organismes pluricel·lulars, mitjançant la tecnologia del DNA recombinant i altres tècniques moleculars.
  • Control analític dels processos bioquímics industrials.
  • Disseny de bioreactors.
  • Desenvolupament d’aplicacions i assessorament en bioinformàtica.

Mencions

Biotecnologia dels Aliments
T’especialitzaràs en el món dels aliments funcionals i coneixeràs els processos tecnològics i industrials vinculats amb la indústria alimentària i el disseny de nous ingredients alimentaris (aliments funcionals, tecnologia alimentària, nous ingredients i tecnologia enològica).

Biotecnologia Biomèdica
Aprendràs les tècniques relacionades amb la biologia molecular aplicades a l’estudi de la salut, la malaltia i el descobriment de nous fàrmacs. També coneixeràs els principals processos industrials
i tecnològics relacionats amb l’àmbit biomèdic
(bases moleculars de les patologies, noves dianes terapèutiques, desenvolupament de noves eines diagnòstiques i nous organismes model).

Perfil recomanat

Cal que tinguis una bona base de química, física, matemàtiques i biologia. També és recomanable que sentis curiositat per l’experimentació i la manipulació d’estris, maquinària i aparells de laboratori.

Assignatures

Distribució de crèdits del títol
Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 129 ECTS
Assignatures optatives: 30 ECTS
Pràctiques externes: 12 ECTS
Treball de fi de grau: 9 ECTS

1r curs
ASSIGNATURAECTS
Biologia6
Estadística6
Física I3
Matemàtiques9
Química I6
Biologia Cel·lular6
Bioquímica6
Física II6
Genètica6
Química II6
2n curs
ASSIGNATURAECTS
Biologia Animal i Vegetal6
Enzimologia6
Estructura i Funció de Biomolècules6
Microbiologia6
Química Orgànica6
Bioinformàtica6
Cultius Cel·lulars4
Química Analítica Instrumental4
Enginyeria Bioquímica6
Expressió i Replicació Gèniques6
Termodinàmica i Cinètica4
3r curs
ASSIGNATURAECTS
Economia i Gestió d'Empreses6
Genètica Molecular6
Immunologia6
Tècniques de Bioquímica i Biologia Molecular6
Tecnologia de l'ADN Recombinant6
Biotecnologia Molecular Animal i Vegetal6
Biotecnologia Molecular Microbiana4
Biologia Molecular de Sistemes6
Enginyeria de Bioreactors4
Metabolisme de Microorganismes6
Processos de Separació i Purificació4
4t curs
ASSIGNATURAECTS
Aspectes Legals, Socials i Comunicatius6
Optatives24
Processos i Productes Biotecnològics3
Optatives6
Pràctiques Externes12
Treball de Fi de Grau9
Menció: Biotecnologia Biomèdica (30 crèdits)
Enginyeria de Proteïnes3
Enginyeria de Teixits3
Epigenètica3
Garantia i Control de la Qualitat3
Immunologia Clínica3
Modelització de Processos Biotecnològics3
Des dels Organismes Model a la Biologia Humana3
Patologia Molecular3
Productes Naturals d’Interès Industrial3
Teràpia Gènica3
Vacunes i Fàrmacs3
Virologia3
Menció: Biotecnologia d’Aliments (30 crèdits)
Aliments Fermentats6
Aliments Funcionals i Nutricèutics3
Aliments Funcionals, Compostos Bioactius i Nutricèutics6
Aliments Transgènics3
Bioquímica dels Aliments6
Enzimologia Industrial3
Modelització de Processos Biotecnològics3
Prebiòtics i Probiòtics3
Productes Naturals d’Interès Industrial3
Seguretat Alimentària3
Sostenibilitat en la Indústria Alimentària3
Tecnologia Alimentària3