Grau en Dret
Rebràs formació jurídica integral i tindràs acompanyament en el procés d’aprenentatge i d’orientació acadèmica i professional gràcies al programa de tutoria docent i les dimensions de la Facultat.

Grau en Dret

Per què estudiar el grau en Dret a la URV?

Fa més de 25 anys que la URV imparteix estudis de Dret i aquesta llarga trajectòria ha permès consolidar un model d’ensenyament innovador, que potencia l’aprofitament continuat de les activitats lectives i aposta per un disseny del pla d’estudis orientat a donar resposta a les necessitats professionals del territori.

Amb les pràctiques externes posaràs a prova els coneixements que has après durant el grau i entraràs en contacte amb entitats, despatxos i oficines professionals.

Rebràs formació jurídica integral i tindràs acompanyament en el procés d’aprenentatge i d’orientació acadèmica i professional gràcies al programa de tutoria docent i les dimensions de la Facultat.

Podràs especialitzar-te en l’àrea temàtica que més t’interessi gràcies a un ventall ampli d’assignatures optatives.

Un cop et graduïs, també podràs continuar els estudis amb el màster universitari oficial que habilita per a l’exercici de l’Advocacia.

Sortides professionals

Aquesta titulació et capacita per dur a terme activitats relacionades amb la interpretació i l'aplicació de les normes legals. També és requisit indispensable per accedir a la judicatura, a la fiscalia, als diferents cossos de lletrats de les administracions públiques i dels òrgans de l'Estat, a les notaries i als registres.

Així mateix, els estudis de Dret t’habiliten per a l'assessoria i consultoria jurídiques d'institucions i empreses, i per a l'exercici lliure de l'advocacia i la procuradoria.

Podràs exercir la teva activitat tant en l'Administració i organismes públics com en empreses privades i en la docència.

Perfil recomanat

És recomanable que tinguis interès per comprendre els problemes de caràcter social, polític i econòmic que afecten les persones i les institucions. També has de tenir curiositat per conèixer les eines jurídiques que permeten donar resposta a aquestes situacions.

L’argumentació oral i escrita, l’esperit crític així com la capacitat de buscar i analitzar informació de les fonts especialitzades són competències pròpies d’aquest grau.

Rànquings

4a posició estatal per cursar el grau en Dret

Assignatures

Distribució de crèdits del títol
Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 132 ECTS
Assignatures optatives: 36 ECTS
Pràctiques externes: 6 ECTS
Treball de fi de grau: 6 ECTS

1r curs
ASSIGNATURAECTS
Constitució i Sistemes de Fonts6
Dret Romà6
Habilitats del Jurista6
Història del Dret6
Teoria del Dret6
Ciència Política6
Economia6
Fonaments de Dret Públic de Catalunya6
Introducció al Dret Processal6
Part General del Dret Civil6
2n curs
ASSIGNATURAECTS
Dret Comparat3
Dret Internacional Públic8
Dret Penal: Part General8
Dret d'Obligacions i Contractes6
Organització i Institucions Bàsiques Administratives6
Activitat Administrativa i Control de les Administracions Públiques4
Els Delictes en el Sistema Penal Espanyol8
Drets Fonamentals5
Drets Reals6
Institucions de Dret de la Unió Europea6
3r curs
ASSIGNATURAECTS
L'Acció Administrativa Especialitzada i els Béns Públics6
Dret de Família4
Dret Financer6
Dret de Successions5
Optatives8
Dret Mercantil: L'Empresari i la seva Activitat en el Mercat. L'Empresari Social8
Dret Processal Civil7
Dret del Treball i de la Seguretat Social8
Optatives8
4t curs
ASSIGNATURAECTS
Dret Mercantil: Insolvència i Tràfic Jurídic de l'Empresari7
Dret Processal Penal3
Sistema Tributari7
Optatives12
Dret Internacional Privat8
Filosofia del Dret3
Pràctiques Externes6
Optatives8
Treball de Fi de Grau6