Grau en Finances i Comptabilitat
Completaràs la formació amb 560 hores de pràctiques.

Grau en Finances i Comptabilitat

Per què estudiar el grau en Finances i Comptabilitat a la URV?

 • Podràs cursar assignatures en anglès.
 • Gaudiràs d’un entorn internacional amb estudiants d’arreu del món.
 • Disposaràs de programes de mobilitat internacional amb més de 140 universitats.
 • Completaràs la formació amb 560 hores de pràctiques. Tenim convenis amb més de 150 empreses.
 • A més de les pràctiques acadèmiques obligatòries, en podràs fer d’extracurriculars remunerades i compatibles amb la teva formació.
 • Rebràs classes de professorat, nacional i internacional, d’alt nivell acadèmic combinat amb professionals de prestigi.
 • La mida dels grups facilita metodologies participatives i la proximitat amb el professorat.
 • Els horaris compactes permetran organitzar-te el temps.
 • Si provens d’un CFGS de la família d’Administració i Gestió o bé Comerç i Màrqueting podràs reconèixer fins a 60 ECTS i graduar-te en tres cursos.
 • La Facultat d'Economia i Empresa de la URV és el primer centre universitari públic de Catalunya en obtenir l'acreditació institucional.
 • Podràs continuar formant-te amb una àmplia oferta de màsters.

Sortides professionals

Segons l’informe d’inserció laboral d’AQU (2020), el 90% dels graduats i graduades en l'àmbit de l'economia, l'empresa i el turisme treballa.

El grau et capacita per exercir la professió d’economista, regulada pel Col·legi d’Economistes, i per desenvolupar, entre altres, les activitats professionals següents:

 • Gerència o direcció de les àrees de comptabilitat i finances, tant en l'àmbit públic com privat.
 • Direcció i gestió d'entitats financeres.
 • Anàlisi de mercats financers i gestió de carteres.
 • Anàlisi financera i d'inversions en els àmbits nacional i internacional.
 • Control de gestió.
 • Assessoria comptable, fiscal i financera.
 • Auditoria.

Menció

Comerç Internacional (íntegrament en anglès)
En un entorn globalitzat, cada vegada és més necessari tenir una formació amb visió internacional. En aquesta menció t’especialitzaràs en el funcionament internacional de matèries relacionades amb el màrqueting, l’economia, les relacions econòmiques, les finances i el dret del mercat.

Perfil recomanat

És recomanable que tinguis interès per desenvolupar una carrera professional i directiva en l’àmbit financer i comptable d’una empresa, en entitats del sistema financer o en assessories. Per això és recomanable que tinguis predisposició per desenvolupar competències i actituds claus com la responsabilitat i capacitat de treball autònom i en equip, capacitat de raonament numèric, habilitats comunicatives i caràcter proactiu i emprenedor.

Rànquings

3a Facultat d'Espanya per cursar FIC

Assignatures

Distribució de crèdits del títol
Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 108 ECTS
Assignatures optatives: 42 ECTS
Pràctiques externes obligatòries: 24 ECTS
Treball de fi de grau: 6 ECTS

1r curs
ASSIGNATURAECTS
Introducció a la Comptabilitat6
Introducció a l'Economia6
Estadística I6
Matemàtiques I6
Dret Mercantil6
Comptabilitat Financera6
Organització d'Empreses6
Macroeconomia6
Principis d'Economia Aplicada6
Matemàtiques II6
2n curs
ASSIGNATURAECTS
Microeconomia6
Comptabilitat Financera Superior6
Administració d'Empreses6
Fonaments de Mercats Financers6
Matemàtiques de les Operacions Financeres6
Direcció Financera: Inversió6
Estadística II6
Anàlisi dels Estats Financers6
Optativas12
3r curs
ASSIGNATURAECTS
Direcció Financera: Finançament6
Economia Mundial6
Comptabilitat de Gestió6
Valoració d'Actius Financers6
Mercats i Actius Financers I6
Optatives30
4t curs
ASSIGNATURAECTS
Auditoria6
Planificació Econòmica i Financera6
Mercats i Actius Financers II6
Fiscalitat6
Anàlisi de Dades Financeres6
Pràctiques Acadèmiques Externes24
Treball de Fi de Grau6