Grau en Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat

Grau en Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat

Per què estudiar el grau en Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat a la URV?

Obtindràs una formació transversal i multidisciplinària que té com a eix central la sostenibilitat i combina assignatures de geografia humana i geografia física, de planificació territorial i assignatures instrumentals (tecnologies d’informació geogràfica).

En els tres primers cursos trobaràs les assignatures de projecte, en què aprendràs de forma pràctica i participativa mitjançant la metodologia de l’aprenentatge basada en problemes que et plantejarà casos reals als quals hauràs de donar resposta aplicant els continguts adquirits en les diferents assignatures. D’aquesta manera, et convertiràs en el protagonista del teu propi aprenentatge i podràs superar reptes que aniran augmentant de dificultat a mesura que vagis avançant en el grau fins a arribar a participar en projectes reals proposats per empreses o institucions públiques.

Faràs sortides de treball de camp com un element essencial per conèixer el territori.

Realitzaràs 275 hores de pràctiques en empreses o institucions relacionades amb la geografia, l’anàlisi territorial i la sostenibilitat i on posaràs en pràctica els teus coneixements.

Protagonitzaràs el teu aprenentatge resolent reptes i problemes reals

Sortides professionals

Podràs exercir com a tècnic o tècnica responsable en diversos departaments de l’Administració pública, o en consultories i gabinets pel que fa a l’empresa privada.

Hi ha cinc grans camps d’inserció laboral:

• Tecnologies de la informació geogràfica: cartografia, sistemes d’informació geogràfica, teledetecció, fotogrametria, sistemes de localització i les aplicacions web o per a mòbil que les utilitzen.

• Medi ambient i canvi climàtic: ordenació i gestió d’espais d’interès natural, plans d’emergència i de prevenció de riscos, avaluacions d’impacte i altres estudis ambientals, serveis climàtics, educació ambiental i implantació d’objectius de desenvolupament sostenible.

• Planificació i gestió territorial: plans d’ordenació territorial, plans urbanístics, mobilitat.

• Desenvolupament socioeconòmic i territorial: planificació estratègica local i regional; gestió del desenvolupament local; programació, gestió i avaluació de polítiques i serveis públics; geomàrqueting; estudis demogràfics aplicats, i polítiques de desenvolupament turístic.

• Societat del coneixement, docència a secundària, guia de turisme i interpretació del territori.

Perfil recomanat

És recomanable que tinguis interès pels fenòmens territorials i ambientals que ens envolten i que afecten el conjunt de la societat. També cal que tinguis facilitat per a l’observació, l’anàlisi i la diagnosi de l’entorn i un esperit crític. Alhora, cal que siguis una persona sensible als problemes ambientals i als desequilibris socials i econòmics.

Assignatures

Distribució de crèdits del títol
Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 141 ECTS
Assignatures optatives: 15 ECTS
Pràctiques externes: 12 ECTS
Treball de fi de grau: 12 ECTS

1r curs
ASSIGNATURAECTS
Espais Europeus6
Espais i Societats en un Món Global6
Principis d’Economia6
Geomorfologia: Processos i Dinàmiques del Relleu6
Tècniques d’Informació Geogràfica i Turística6
Demografia: Tècniques per a l’Anàlisi de la Població4
Geografia Urbana: Ciutat, Paisatge i Dinàmiques Metropolitanes4
Medi Ambient i Sostenibilitat6
Tècniques Quantitatives6
Territori i Cultura6
Projecte 24
2n curs
ASSIGNATURAECTS
Climatologia: Factors i Dinàmiques Climàtiques4
Desigualtat i Cooperació6
Espais i Recursos Turístics6
Introducció al Dret6
Projecte 34
Teledetecció Aplicada a l’Anàlisi Territorial4
Biogeografia i Biodiversitat4
Espais Rurals i Sostenibilitat4
Geopolítica4
Tecnologies de la Informació Geogràfica4
Tècniques Qualitatives en Ciències Socials6
Projecte 48
3r curs
ASSIGNATURAECTS
Treball de Camp I4
Anàlisi Espacial i Geodisseny4
Marc de la Planificació Territorial i Urbanística4
Mètodes i Tècniques Quantitatius en Geografia4
Projecte 56
Sistemes i Recursos Hídrics4
Territori, Activitats Econòmiques i Desenvolupament Local4
Variabilitat i Canvi Climàtic4
Anàlisi i Interpretació del Paisatge4
Anàlisi de Riscos i Impactes Territorials4
Instruments per a la Planificació del Desenvolupament Territorial4
Instruments per a la Planificació Territorial i Urbanística4
Producció i Disseny Cartogràfic. Eines Web4
Projecte 66
4t curs
ASSIGNATURAECTS
Anàlisi i Disseny de Propostes per a la Planificació Territorial (I)6
Avaluació Ambiental3
Instruments de Gestió d’Espais Protegits i del Paisatge3
Reptes i Temes Clau en Geografia3
Optatives15
Anàlisi i Disseny de Propostes per a la Planificació Territorial (II)6
Pràctiques Externes12
Treball de Final de Grau12