Grau en Pedagogia

Grau en Pedagogia

Per què estudiar el grau en Pedagogia a la URV?

Apostem per un aprenentatge pràctic aplicat a les necessitats socials. Podràs fer el teu treball de fi de grau en projectes del Programa Aprenentatge i servei posant en pràctica el compromís cívic i social amb la institució o entitat on el diguis a terme.

Faràs 300 hores de pràctiques i podràs escollir entre una gran diversitat de centres com el Centre Penitenciari Mas Enric, l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona, i en l’àmbit que més t’interessi, com l’educatiu, social o empresarial.

Aprendràs de la mà de professorat amb una llarga experiència en la recerca i en la pràctica professional de l'àmbit de la pedagogia.

Realitzaràs durant la teva formació treballs col·laboratius emmarcats en els projectes COIL ( Collaborate Online International Learning).

Millora la societat a través de l'aprenentatge.

Sortides professionals

Aquest grau et capacitarà per a l'organització, la gestió i l'orientació educatives, tant vocacional com laboral. Podràs treballar en el disseny de material pedagògic i en l'atenció a persones amb necessitats educatives especials en centres i institucions d'educació formal i no formal.

Podràs desenvolupar tant en l'Administració i organismes públics com en empreses les tasques següents, entre d'altres:

 • Docència i assessorament pedagògic en centres educatius, empreses i altres institucions.
 • Orientació acadèmica, professional i laboral.
 • Coordinació i gestió d'aules hospitalàries.
 • Disseny, desenvolupament i producció de materials educatius i didàctics.
 • Formació en les organitzacions.
 • Disseny de programes educatius amb
  mitjans tecnològics.
 • Assessorament en programes educatius i participació en projectes de millora i innovació educativa.
 • Direcció, disseny, desenvolupament i avaluació de programes d'educació ambiental.
 • Assessorament pedagògic en associacions i entitats de caràcter socioeducatiu i cultural.
 • Direcció i gestió de serveis públics: gestió de serveis socials, centres i institucions públiques d'educació, cultura i benestar social, administració educativa (inspecció, direcció de centres educatius, serveis o agències d'avaluació de qualitat, centres d'investigació-innovació educativa).

Perfil recomanat

Has de tenir interès per comprendre i facilitar la resolució de problemes en els processos d'ensenyament i aprenentatge de les persones, en el seu àmbit pedagògic i d'interacció social. També has de ser una persona amb una bona comunicació oral i escrita, amb gust per la lectura, compromesa amb els valors ètics i amb ganes de millorar la societat.

Assignatures

Distribució de crèdits del títol
Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 120 ECTS
Assignatures optatives: 30 ECTS
Pràctiques externes: 21 ECTS
Treball de fi de grau: 9 ECTS

1r curs
ASSIGNATURAECTS
Societat, Família i Educació12
Processos i Contextos Educatius18
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat18
Habilitats Comunicatives12
2n curs
ASSIGNATURAECTS
Psicologia de l'Adolescència, Maduresa i Tercera Edat6
Planificació i Organització de la Intervenció Educativa12
Atenció a la Diversitat6
Política i Gestió Educativa12
Investigació i Avaluació en Educació18
Projecció Professional6
3r curs
ASSIGNATURAECTS
Sistema Educatiu18
Disseny de Recursos Educatius i d'Entorns Tecnològics per a la Formació12
Formació en les Organitzacions18
Assessorament i Orientació en Educació12
4t curs
ASSIGNATURAECTS
Pràcticum21
Optatives30
Treball de Fi de Grau9