Grau en Química
Podràs estudiar el grau en català i castellà o en anglès.

Grau en Química

Per què estudiar el grau en Química a la URV?

Perquè estudiaràs en la millor universitat de l'Estat espanyol per al grau en Química, d'acord amb l'U-rànquing dels darrers sis anys (Fundación BBVA i IVIE).

És l’únic grau en Química de Catalunya que ha obtingut el segell d'excel·lència de l'Agència de Qualitat Universitària (AQU) i també l'acreditació excel·lent per la interacció entre recerca i docència. A més, el 2022 el grau en Química va rebre el segell de qualitat internacional Eurobachelor, que acredita els estudis de química que demostren uns estàndards alts de qualitat.

DOW Chemical ha escollit la URV com una de les vuit universitats estratègiques a Europa, Àfrica i Orient Mitjà d'entre 8.000 centres universitaris.

Formaràs part del Campus d’Excel·lència Internacional Catalunya Sud, un referent mundial en coneixement, recerca i competitivitat en les àrees de química i energia.

El centre és a prop del complex petroquímic més important del sud d'Europa.

Si ets estudiant del grau en Química en català/castellà, també tindràs l'opció de cursar algunes assignatures en llengua anglesa.

Podràs fer pràctiques en empreses i centres de recerca reconeguts internacionalment.

Et facilitarem l’accés a programes de mobilitat amb universitats i empreses d’arreu del món.

Sortides professionals

Podràs exercir la teva carrera professional com a directiu o directiva, responsable de producció, responsable de medi ambient, responsable de laboratori, comercial, consultor o consultora, investigador o investigadora i docent, en els àmbits laborals següents:

• Aeroespacial.
• Agroquímic.
• Alimentari.
• Ceràmic.
• Cosmètic i perfums.
• Electrònica.
• Energia.
• Enginyeria.
• Ensenyament.
• Farmacèutic.
• Plàstics i polímers.
• Materials.
• Metal·lúrgic.
• Medi ambient.
• Nanotecnologia.
• Petroquímic.
• Pintures.
• Reciclatge.
• Sanitari.
• Tèxtil.
• Tractament d'aigües i de residus.
• Química fina.
• Química nuclear.

Sectors d'ocupació

Mencions

  • Química Industrial i Aplicada
  • Química per a la Investigació i el Desenvolupament
  • Formació Dual

Perfil recomanat

És recomanable que tinguis coneixements sòlids de química, física, matemàtiques i d'informàtica. A més, domini oral i escrit de català i castellà i un nivell mitjà d'una llengua estrangera, preferentment l'anglès.

Per cursar el grau en Química en anglès cal que tinguis com a mínim el nivell B1 d’anglès, tot i que et recomanem el nivell B2.

Rànquings

Assignatures

Distribució de crèdits del títol
Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 126 ECTS
Assignatures optatives: 30 ECTS
Pràctiques externes: 12 ECTS
Treball de fi de grau: 12 ECTS

1r curs
ASSIGNATURAECTS
Biologia6
Estadística Aplicada6
Física I3
Matemàtiques9
Química I6
Bioquímica6
Complements de Química6
Física II6
Informàtica i Documentació6
Química II6
2n curs
ASSIGNATURAECTS
Anàlisi Instrumental9
Química Inorgànica I9
Termodinàmica i Fenòmens de Transport9
Cristal·lografia3
Química Analítica6
Química Orgànica I6
Estructura Molecular6
Química Inorgànica II6
Química Orgànica II6
3r curs
ASSIGNATURAECTS
Ciutadania3
Compostos Inorgànics Avançats9
Enginyeria Química6
Espectroscòpia i Cinètica Química9
Laboratori de Química Analítica3
Laboratori de Química Física3
Laboratori de Química Inorgànica3
Laboratori de Química Orgànica3
Síntesi Orgànica4.5
Tècniques de Separació5
Determinació Estructural de Compostos Orgànics4.5
Laboratori de Química Orgànica Avançada3
Quimiometria4
4t curs
ASSIGNATURAECTS
Ciència de Materials6
Optatives30
Pràctiques Externes12
Treball de Fi de Grau12