Grau en Economia
Segons l’informe d’inserció laboral d’AQU (2020), el 90% dels graduats i graduades en l'àmbit de l'economia, l'empresa i el turisme treballa.

Grau en Economia

Per què estudiar el grau en Economia a la URV?

 • Podràs cursar assignatures en anglès.
 • Gaudiràs d’un entorn internacional amb estudiants d’arreu del món.
 • Disposaràs de programes de mobilitat internacional amb més de 140 universitats.
 • Completaràs la formació amb 560 hores de pràctiques. Tenim convenis amb més de 150 empreses.
 • A més de les pràctiques obligatòries, en podràs fer d’extracurriculars remunerades i compatibles amb la teva formació.
 • Rebràs classes de professorat, nacional i internacional, d’alt nivell acadèmic combinat amb professionals de prestigi.
 • La mida dels grups facilita metodologies participatives i la proximitat amb el professorat.
 • Els horaris compactes permetran organitzar-te el temps.
 • Si provens d’un CFGS de la família d’Administració i gestió o bé Comerç i Màrqueting podràs reconèixer fins a 42 ECTS.
 • Podràs continuar formant-te amb una àmplia oferta de màsters.
 • Podràs obtenir una doble titulació amb el Degree of Bachelor of Science with major in Economics de la West University.
 • Som el primer centre universitari públic de Catalunya en obtenir l'acreditació institucional.

Sortides professionals

Sortides professionals Segons l’informe d’inserció laboral d’AQU (2020), el 90% dels graduats i graduades en l'àmbit de l'economia, l'empresa i el turisme treballa.

El grau et capacita per exercir la professió d’economista, regulada pel Col·legi d’Economistes, i per desenvolupar, entre d'altres, les activitats professionals següents:

 • Gestió i assessorament econòmic en l'àmbit públic.
 • Responsable de polítiques públiques en departaments del sector públic.
 • Analista en serveis d'estudis d'entitats públiques i privades: bancs centrals, instituts d'estadística, fundacions, organismes internacionals.
 • Tècnic o tècnica de dinamització empresarial en administracions públiques.
 • Gestió de comerç exterior.
 • Direcció d'empreses.
 • Assessoria en l'avaluació de projectes econòmics.

Menció

Comerç Internacional (íntegrament en anglès)
En un entorn globalitzat, cada vegada és més necessari tenir una formació amb visió internacional. En aquesta menció t’especialitzaràs en el funcionament internacional de matèries relacionades amb el màrqueting, l’economia, les relacions econòmiques, les finances i el dret del mercat.

Perfil recomanat

És recomanable que tinguis interès per conèixer els elements que influeixen en l'evolució de l'economia, els efectes de la política econòmica a escala local i global i, en general, pels problemes econòmics de la societat. Per això, cal que tinguis predisposició per desenvolupar competències i actituds claus com la responsabilitat i capacitat de treball autònom i en equip, capacitat de raonament numèric, habilitats comunicatives i caràcter proactiu i emprenedor.

Rànquings

5a Facultat d'Espanya per cursar Economia

Assignatures

Distribució de crèdits del títol
Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 108 ECTS
Assignatures optatives: 42 ECTS
Pràctiques externes obligatòries: 24 ECTS
Treball de fi de grau: 6 ECTS

1r curs
ASSIGNATURAECTS
Introducció a la Comptabilitat6
Introducció a l'Economia6
Estadística I6
Matemàtiques I6
Dret Mercantil6
Comptabilitat Financera6
Organització d'Empreses6
Macroeconomia6
Principis d'Economia Aplicada6
Matemàtiques II6
2n curs
ASSIGNATURAECTS
Microeconomia6
Estadística II6
Economia Pública6
Mètodes Quantitatius per a l'Anàlisi Econòmica6
Història Econòmica6
Teoria Econòmica del Benestar6
Teoria de l'Organització Industrial6
Econometria I6
Optatives12
3r curs
ASSIGNATURAECTS
Direcció Financera6
Economia Mundial6
Teoria del Sector Públic6
Econometria II6
Política Industrial6
Optatives30
4t curs
ASSIGNATURAECTS
Dinàmica Macroeconòmica6
Història del Pensament Econòmic6
Economia Regional i Urbana6
Economia Laboral6
Economia del Medi Ambient i Sostenibilitat6
Pràctiques Acadèmiques Externes24
Treball de Fi de Grau6