Grau en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions

Grau en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions

Per què estudiar el grau en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions a la URV?

Et situaràs a l'avantguarda dels coneixements tecnològics en l'àmbit de les telecomunicacions i la telemàtica amb les competències professionals que donen resposta a les necessitats del mercat actual i a l'avenç tecnològic lligat a les TIC.

A partir de tercer, et focalitzaràs en les aplicacions i els serveis web i mòbils, les tecnologies i els serveis de la internet de les coses, les ciutats i cases intel·ligents, les xarxes de sensors sense fils i l'aplicació de les telecomunicacions als entorns de la salut, la indústria i l'automòbil.

Podràs realitzar 750 hores de pràctiques en empreses del sector com Cellnex Telecom, Kamleon, Generation RFID, Lear Corporation o Applus Idiada.

Et graduaràs en una de les enginyeries amb la taxa d’inserció laboral més alta i que té molt de prestigi tant a escala nacional com internacional.

Rebràs una formació multidisciplinària en la qual, a més de coneixements tècnics, aprendràs aspectes d'organització, planificació i gestió de projectes, emprenedoria i innovació que et permetran desenvolupar funcions en sectors molt variats en què s’utilitzen eines relacionades amb les TIC.

Sortides professionals

Podràs exercir com a enginyer tècnic de telecomunicacions o enginyera tècnica de telecomunicacions, amb atribucions atorgades per llei.

Podràs exercir, entre d'altres, les activitats professionals següents:

  • Enginyeria de disseny de hardware i programari per a dispositius, equips, sistemes i instruments de telecomunicacions.
  • Desenvolupament d'aplicacions de programari basades en el web i dispositius mòbils.
  • Enginyeria telemàtica dedicada al desenvolupament, manteniment i gestió de xarxes telemàtiques.
  • Enginyeria de sistemes i serveis de telecomunicacions multimèdia per a diferents escenaris i aplicacions: xarxes de dades, xarxes de sensors, ciutats i cases intel·ligents, internet, internet de les coses, indústria, telefonia, vehicles, comunicacions òptiques i aeroespacials, telemedicina, entre d’altres.
  • Anàlisi de dades massives (big data).
  • Gestió de compres en departaments d'enginyeria de diversos sectors.
  • Enginyeria en certificació d'instruments, equips i dispositius de telecomunicacions.
  • Direcció i gestió de projectes tecnològics en empreses del sector TIC, i en empreses i centres tecnològics on s'utilitzin tecnologies de l'àmbit de les TIC.
  • Exercici lliure de la professió d'enginyer o enginyera, oferint serveis de consultoria, assessoria, certificació, valoració, taxació, peritatge, estudis i informes en l'àmbit de les TIC.

Perfil recomanat

És recomanable que tinguis motivació per conèixer les tecnologies i els serveis associats a les telecomunicacions i a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), i els diversos àmbits i aplicacions que tenen. També hauries de tenir interès per adquirir nous coneixements, tenir creativitat i capacitat d'adaptació a un entorn tecnològic i social que canvia ràpidament, i capacitat de treball en equip.

Assignatures

Distribució de crèdits del títol
Formació bàsica: 66 ECTS
Formació obligatòria: 99 ECTS
Especialitat obligatòria: 48 ECTS
Optatives: 15 ECTS
Treball de fi de grau: 12 ECTS

1r curs
ASSIGNATURAECTS
Àlgebra Lineal6
Anàlisi Matemàtica I6
Fonaments de Programació6
Física I6
Orientació Professional i Acadèmica6
Anglès Tècnic6
Anàlisi Matemàtica II6
Economia i Organització d'Empreses6
Fonaments de Computadors6
Física II6
2n curs
ASSIGNATURAECTS
Anàlisi de Circuits i Sistemes Lineals6
Electrònica Digital6
Fonaments de Comunicacions I6
Programació6
Xarxes de Dades i Internet6
Electrònica Analògica5
Enginyeria de Radiofreqüència5
Fonaments de Comunicacions II6
Infraestructures per al Big Data6
Laboratori de Telecomunicacions3
Transmissió i Propagació d'Ones5
3r curs
ASSIGNATURAECTS
Especialitat en Sistemes de Telecomunicació
Antenes i Radiopropagació6
Comunicacions Digitals6
Emissors i Receptors6
Microcontroladors i Sistemes Embedded6
Tractament Digital del Senyal6
Aplicacions i Serveis Mòbils6
Sensors i Instrumentació4.5
Serveis Multimèdia6
Tecnologies per a Xarxes de Sensors, la Internet de les Coses i les ciutats intel·ligents4.5
Telefonia i Comunicacions Mòbils6
Optativa3
Especialitat en Telemàtica
Arquitectures per a Aplicacions en Xarxa6
Enginyeria de Llocs Web6
Comunicacions Digitals6
Modelització de Xarxes6
Tractament Digital del Senyal6
Serveis Multimèdia6
Aplicacions i Serveis Mòbils6
Seguretat en Xarxes6
Sistemes Telemàtics Distribuïts6
Aplicacions per a les Xarxes de Sensors, la Internet de les Coses i les Ciutats Intel·ligents3
Optativa3
4t curs
ASSIGNATURAECTS
Especialitat en Sistemes de Telecomunicació
Comunicacions Òptiques i de Banda Ampla6
Disseny de Xarxes6
Gestió de l'Energia en Sistemes de Telecomunicacions3
Laboratori de Sensors i Tecnologies Mòbils3
Projectes de Telecomunicacions6
Optatives6
Innovació i Emprenedoria6
Telecomunicacions Industrials i Compatibilitat Electromagnètica3
Telemedicina3
Optatives6
Treball de Fi de Grau12
Especialitat en Telemàtica
Disseny de Xarxes6
Gestió de l’Energia en Sistemes de Telecomunicacions3
Laboratori d'Aplicacions i Serveis Mòbils3
Programació Avançada de Dispositius Mòbils6
Projectes de Telecomunicacions6
Optatives6
Gestió de Xarxes6
Innovació i Emprenedoria6
Optatives6
Treball de Fi de Grau12