Grau en Enginyeria Matemàtica i Física
Adquiriràs una base de coneixements sòlida i àmplia en matemàtiques i física i aprendràs a aplicar-les en la resolució de problemes concrets en l’àmbit de l’enginyeria

Grau en Enginyeria Matemàtica i Física

Per què estudiar el grau en Enginyeria Matemàtica i Física a la URV?

Es tracta d’una titulació única i singular a l’Estat. És l’únic títol que en un sol grau ofereix una formació que combina el coneixement fonamental tant de la matemàtica com de la física i fa èmfasi en les matèries que aporten complementarietat entre les dues disciplines (matemàtica computacional, matemàtica aplicada, teoria de la probabilitat, física computacional), així com en els seus aspectes més contemporanis i aplicats a problemes del món real.

La URV compta amb un nombre important de professorat en l'àmbit de la Física i les Matemàtiques, integrat en xarxes internacionals i amb un elevat reconeixement científic. Les publicacions de la Universitat en aquestes àrees així ho acrediten: en els darrers anys, el professorat de la URV ha fet contribucions importants en àrees com la física quàntica molecular, la biofísica, la física de polímers, la mecànica de fluids, la fotònica, l'electrònica física, la física dels sistemes complexos, la matemàtica algorítmica i  computacional, la teoria de xarxes i grafs, els sistemes dinàmics, la criptografia i teoria de codis, la combinatòria enumerativa o l'aprenentatge estadístic.  Un bon nombre d'aquestes publicacions han aparegut en les millors revistes interdisciplinàries del món (com Nature i Science) i en les millors revistes d'aquestes disciplines.

A partir de segon curs la meitat de les classes són en anglès. Així, un cop graduat estaràs capacitat per continuar els estudis a l’estranger o bé treballar en entorns internacionals

Sortides professionals

Podràs exercir, entre altres, les activitats professionals següents:

  • Gestió i direcció de projectes d'R+D+I en indústries tecnològiques relacionades amb la nanotecnologia, l'òptica, l'electrònica, la física mèdica, l'energia, l'oceanografia, el processament d'imatges, l'acústica i les telecomunicacions, entre d'altres.
  • Direcció de dades (CDO) i altres especialitats en gestió i anàlisi de dades.
  • Consultoria i enginyeria en indústries tecnològiques relacionades amb les TIC.
  • Consultoria d'anàlisi de dades o anàlisi de dades massives (big data) en els sectors de les finances i les assegurances.
  • Enginyeria de programes per a aplicacions avançades en matemàtiques, física i enginyeria.
  • Emprenedoria de base tecnològica.
  • Direcció de tecnologia (CTO) en l'àmbit de les noves tecnologies.
  • Desenvolupament de nous equipaments disruptius en tecnologies transversals com ara fotònica, materials avançats, nanotecnologia, robòtica, etc.
  • Docència i recerca en l'educació superior i centres de recerca
  • Docència de secundària de matemàtiques i física.

Perfil recomanat

És recomanable que tinguis vocació i aptitud per a les matemàtiques i la física aplicades,  inquietud científica i creativitat, i un alt nivell d'exigència pròpia.

Assignatures

Distribució de crèdits del títol
Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 132 ECTS
Assignatures optatives: 24 ECTS
Pràctiques externes (optatives): 12 ECTS
Treball de fi de grau: 12 ECTS

1r curs
ASSIGNATURAECTS
Àlgebra Lineal7.5
Anàlisi Matemàtica I7.5
Física I9
Programació Científica6
Anàlisi Matemàtica II7.5
Equacions Diferencials I6
Física II9
Geometria7.5
2n curs
ASSIGNATURAECTS
Combinatòria i Probabilitat6
Computació Algebraica6
Electromagnetisme6
Equacions Diferencials II6
Mecànica Clàssica6
Estadística6
Física Quàntica6
Mètodes Numèrics6
Teoria de Grafs6
Termodinàmica6
3r curs
ASSIGNATURAECTS
Anàlisi Complexa6
Biofísica6
Física de Fluids6
Física de l’Estat Sòlid i Superfícies6
Mecànica Estadística6
Sistemes Dinàmics6
Electrònica Física6
Estructures Algebraiques6
Geometria Diferencial i Aplicacions6
Optatives6
4t curs
ASSIGNATURAECTS
Electrònica Aplicada6
Òptica i Fotònica6
Projectes d’Enginyeria6
Optatives12
Treball de Fi de Grau12
Optatives18