Grau en Història

Grau en Història

Per què estudiar el grau en Història a la URV?

Aprendràs de la mà de professorat expert en la docència i la recerca en Història, que t’ajudarà i et guiaran en el teu aprenentatge durant el grau.

Podràs incorporar-te des de molt aviat en la recerca històrica, de la mà d’investigadors novells i experimentats.

Podràs fer pràctiques en entitats del territori que efectuen tasques relacionades amb l’àmbit del coneixement de la Història com arxius i entitats socials on s’hi desenvolupa recerca continuada.

L’activitat fora de les aules i les sortides són part important dels estudis. Visitaràs espais i institucions que t’ajudaran a entendre i posar pràctica el que aprendràs a les aules.

El programa formatiu de grau comú amb el grau d’Història de l’Art i Arqueologia de la URV possibilita que si vols, puguis canviar-te en acabar primer, o, amb menys crèdits, puguis obtenir els dos graus.

Sortides professionals

Podràs exercir, entre altres, les activitats professionals següents:

  • La docència, secundària i superior.
  • La documentació, conservació o gestió en arxius i biblioteques.
  • La gestió i conservació del patrimoni històric i cultural: direcció o administració de museus, conservació de béns culturals, gestió d'exposicions (comissariat), assessorament cultural i, dictàmens històrics i patrimonials.
  • La gestió arqueològica: direcció d'intervencions arqueològiques, peritatges, assessoria, redacció de memòries i informes arqueològics, disseny de projectes arqueològics o relacionats amb l'arqueologia (museïtzació de jaciments, centres d’interpretació, socialització del patrimoni, difusió).
  • Els guiatges: creació d’activitats didàctiques i educatives relacionades amb el turisme.
  • La recerca, directa o indirecta: participació en plans d’investigació, gestió, avaluació de projectes.

Mencions

Prehistòria, Història Antiga i Història Medieval

Adquiriràs una formació completa en el coneixement i l'anàlisi des de la prehistòria fins al final de l'edat mitjana. Podràs continuar especialitzant-te amb els màsters URV en Arqueologia Clàssica, Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana, i en Identitat Europea Medieval.

Història Moderna i Contemporània

Estudiaràs el procés de transformació econòmica, social i política des de les etapes finals de l'antic règim fins a l'actualitat, posant l'accent en diversos temes de debat històric que marquen el camí de la societat actual.

Perfil recomanat

És important que tinguis interès per conèixer el progrés de l'evolució humana, i el naixement, la formació i el desenvolupament dels principals sistemes econòmics, polítics i socials. També és recomanable que, a més de ser una persona responsable, tinguis constància, capacitat d'estudi, anàlisi crítica i disposició per al treball individual i en equip.

Assignatures

Distribució de crèdits del títol
Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 132 ECTS
Assignatures optatives: 30 ECTS
Pràctiques externes: 6 ECTS
Treball de fi de grau: 12 ECTS

1r curs
ASSIGNATURAECTS
Arqueologia General6
Art Antic6
Món Actual6
Prehistòria i Evolució Humana6
Societat i Cultura a l’Antiguitat6
Art Medieval6
Art Modern6
Recursos i Gestió Digital6
Societat i Cultura a l’Edat Mitjana6
Societat i Cultura a l’Època Moderna6
2n curs
ASSIGNATURAECTS
Arxivística6
Història Antiga6
Història Medieval6
Història Moderna6
Societat i Cultura a l’Època Contemporània6
Art Contemporani6
Història d’Amèrica6
Història Contemporània6
Història d’Europa6
Historiografia i Mètodes per a l’Estudi de la Història i la Història de l’Art6
3r curs
ASSIGNATURAECTS
Història Antiga de la Península Ibèrica6
Història Medieval de la Corona d’Aragó6
Història Medieval d’Espanya6
Prehistòria de la Península Ibèrica6
Història de les Estructures Polítiques6
Territori i Societat6
Història Contemporània de Catalunya6
Història Contemporània d’Espanya6
Història Moderna d’Espanya6
La Corona d’Aragó a l’Edat Moderna6
4t curs
ASSIGNATURAECTS
Treball de Fi de Grau12
Didàctica i Socialització de la Història i la Història de l’Art6
Museologia6
Pràctiques Externes6
Optativa6
Optatives (4 assignatures de 6 ECTS cadascuna)24