Grau en Infermeria

Grau en Infermeria

Per què estudiar el grau en Infermeria a la URV?

Faràs un mínim de 2.300 hores de pràctiques clíniques tutoritzades en entorns reals d’assistència que començaràs a primer curs.

Aprendràs de forma participativa i dinàmica a les aules. Per exemple, a l’aula de simulació d’alta fidelitat podràs practicar en situacions molt semblants a la realitat amb altres estudiants de ciències de la salut.

Podràs aprendre amb professorat que compagina la docència amb l’exercici professional en centres assistencials.

Tindràs una relació molt propera i familiar amb el professorat i acompanyament personalitzat al llarg de tota la carrera gràcies a la figura del tutor acadèmic o tutora acadèmica.

En el treball de fi de grau treballaràs situacions reals sobre les necessitats de la societat.

Podràs continuar la teva formació a la URV amb els postgraus, màsters i doctorat que t’obriran les portes cap a la docència i recerca professional.

Faràs pràctiques clíniques tutoritzades des de primer curs

Sortides professionals

Obtindràs la capacitació per exercir d’infermera o infermer en qualsevol àmbit d’atenció a la salut dels països que reconeguin els títols de l’espai europeu d’educació superior.

Un cop t’hagis graduat, podràs treballar en els àmbits següents:

  • Hospitals.
  • Centres d’assistència primària.
  • Centres de salut mental.
  • Atenció a les persones a domicili.
  • Centres sociosanitaris.
  • Entitats socials.
  • Cooperació en projectes d’organitzacions no governamentals (ONG).
  • Recerca i docència.
  • Empreses i altres.

Aprofundiments

En funció de les assignatures optatives que triïs, pots aprofundir els teus coneixements en aquests àmbits:

Infermeria Comunitària i Educació per a la Salut
Aprofundiràs en el suport a la dependència i a la salut de la persona cuidadora i en aspectes lligats a la salut, gènere i desigualtats socials.

Anglès Professional i Científic
Et formaràs en infermeria internacional i en llenguatge avançat en infermeria.

Infermeria Pediàtrica
Podràs conèixer amb més detall l’atenció a la infància i adolescència en la comunitat i en l’hospital.

Salut Mental
Podràs preparar-te per entendre el significat de la salut mental positiva i aprofundiràs en drogodependències i altres addiccions.

Teràpies Complementàries
Podràs conèixer noves perspectives de cuidatges des de les teràpies complementàries per millorar l’estat de la salut.

Perfil recomanat

És recomanable que tinguis un bon nivell de coneixement en les ciències biològiques i socials. En l’àmbit personal, és important que tinguis interès en les relacions humanes, sentit de responsabilitat, capacitat per comprendre els valors de la persona, aptituds de lideratge i creativitat.

Assignatures

Distribució de crèdits del títol
Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 162 ECTS
Assignatures optatives: 9 ECTS
Treball de fi de grau: 9 ECTS

1r curs
ASSIGNATURAECTS
Fonaments de Psicologia Aplicada6
Infermeria Bàsica en el Cicle Vital6
Pràctiques de Simulació Clínica I3
Tecnologies de la Informació, Comunicació i Documentació6
Biologia i Microbiologia6
Estructura i Funció del Cos Humà I6
Ètica del Cuidatge i Bases Conceptuals i Metodològiques de la Infermeria6
Bioestadística6
Estructura i Funció del Cos Humà II6
Introducció a les Pràctiques Clíniques3
Salut Pública i Educació per a la Salut6
2n curs
ASSIGNATURAECTS
Farmacologia6
Pràctiques de Simulació Clínica II5
Infermeria en la Gestació, Infància i Adolescència6
Infermeria en la Joventut6
Principis de Nutrició en Infermeria3
Relació Terapèutica i Comunicació en Infermeria6
Optativa3
Antropologia i Ciutadania6
Infermeria en la Persona Adulta10
Pràctiques Clíniques I9
3r curs
ASSIGNATURAECTS
Cures Pal·liatives3
Gestió i Experiència Organitzativa4
Infermeria en Cures Crítiques6
Infermeria en la Persona Gran6
Infermeria de Salut Mental i Psiquiàtrica6
Metodologia d'Investigació i Infermeria4
Pràctiques de Simulació Clínica III4
Pràctiques Clíniques II18
Programes de Salut en la Comunitat3
Optatives (2 assignatures de 3 ECTS cadascuna)6
4t curs
ASSIGNATURAECTS
Pràctiques Clíniques III17
Pràctiques Clíniques IV17
Pràctiques Clíniques V8,5
Pràctiques Clíniques VI8,5
Treball de Fi de Grau9
Optatives
ASSIGNATURAECTS
Advanced Nursing Language3
Aprofundiment en l'Atenció a la Infància i Adolescència a la Comunitat3
Aprofundiment en l'Atenció a la Infància i Adolescència a l'Hospital3
Aprofundiment en Habilitats Clíniques3
Atenció Sanitària davant les Catàstrofes3
Desenvolupament Professional3
Drogodependències i Altres Addiccions3
International Nursing3
Introducció a les Tècniques Complementàries en el Cuidatge d'Infermeria3
Metodologies en Gestió de Qualitat3
Pràctiques Avançades d'Infermeria en Situacions d'Urgència3
Salut, Gènere i Desigualtats Socials3
Salut Mental Positiva3
Suport a la Dependència i a la Salut de la Persona Cuidadora3