Grau en Treball Social
Els treballadors socials ofereixen ajuda directa, basada en el contacte personal, la comprensió i el suport emocional cap a les persones ateses.

Grau en Treball Social

Per què estudiar el grau en Treball Social a la URV?

Amb aquest grau aprendràs a intervenir en els contextos socials i institucionals en els quals viuen persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats. Et donarem eines per assistir les persones i gestionar conflictes, exercint tasques de mediació, ajuda, educació, defensa, animació i transformació de contextos, incloent-hi els politicosocials. T’habilitaràs per participar en la formulació i avaluació de polítiques, serveis i iniciatives socials, i per treballar en la prevenció dels problemes socials.

Sortides professionals

Obtindràs l’habilitació per exercir la professió de treball social.
Des de sempre, els treballadors socials han destacat per oferir ajuda directa, basada en el contacte personal, en la comprensió i en el suport emocional de les persones ateses. Com a treballador o treballadora social duràs a terme la teva feina en el marc dels serveis socials personals, en l’àmbit de la salut, l’educació, la justícia, l’ocupació, l’urbanisme i habitatge, l’empresa, el medi ambient, el voluntariat, la cultura i el temps lliure, entre d'altres.

Amb aquest grau seràs capaç de detectar i reconèixer necessitats socials i dissenyar estratègies per donar-hi resposta, avaluar situacions de risc social i dinamitzar recursos institucionals i comunitaris amb la finalitat d’aconseguir una millora de la qualitat de vida de les persones. Els àmbits són els següents:

  • Serveis socials: d’atenció social bàsica i primària, d’atenció permanent per resoldre emergències socials, d’ajuda i atenció domiciliària, serveis socials especialitzats, d’atenció a persones sense llar, d’atenció a persones grans, d’atenció a la infància i a la família, d’atenció a la dona, d’atenció a persones amb discapacitat, d’acollida i atenció social a immigrants i refugiats.
  • Salut: centres de salut o serveis d’atenció primària de salut, d’atenció sociosanitària domiciliària, hospitals generals, maternals, infantils, centres sociosanitaris, serveis de salut mental, d’atenció a les drogodependències.
  • Educació: serveis d’assessorament psicopedagògic i social als equips dels centres escolars i instituts d’ensenyament secundari, mediació escolar i familiar, escoles taller i altres iniciatives orientades a compensar dèficits socioeducatius.
  • Justícia: serveis tècnics d’assessorament psicosocial al jutge, mediació amb la víctima, programes de seguiment de mesures per protegir el medi ambient, centres d’internament de menors infractors, institucions penitenciàries, etc.
  • Empresa: atenció i prestacions socials als treballadors de determinades empreses que disposen d’aquest servei.
  • Habitatge: programes de promoció, estudi i adjudicació d’habitatges de protecció social, dinamització comunitària de barris de nova construcció o en procés de remodelació, planificació urbana.
  • Tercer sector: àmbit en expansió integrat per organitzacions i entitats sense ànim de lucre que treballen contra l’exclusió social amb programes preventius, assistencials, etc.
  • Àmbits de planificació i programació social: planificació estratègica de serveis de benestar, anàlisi i desenvolupament organitzacional, assessorament en polítiques de benestar social,  màrqueting social, comunicació i imatge relacionades amb temes socials, etc.

Perfil recomanat

És recomanable que tinguis vocació de servei a les persones i siguis sensible al malestar dels altres, amb capacitat per treballar en equip i interès per comprendre les estructures socials i per descobrir les seves implicacions en la construcció de contextos de desigualtat social. En definitiva, has de ser una persona amb interès per la transformació social i amb voluntat de promoure canvis cap a una societat més inclusiva.

Rànquings

Primera universitat de l'Estat per cursar el grau en Treball Social

Assignatures

Distribució de crèdits del títol
Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 126 ECTS
Assignatures optatives: 30 ECTS
Pràctiques externes: 18 ECTS
Treball de fi de grau: 6 ECTS

1r curs
ASSIGNATURAECTS
Antropologia Social i Cultural6
Fonaments del Treball Social6
Habilitats del Treballador/a Social6
Marginació i Exclusió Social6
Psicologia Social6
Comunicació i Societat de la Informació6
Habilitats Socials i Comunicació Interpersonal6
Pedagogia Social6
Política Social6
Sociologia6
2n curs
ASSIGNATURAECTS
Constitució i Administració Públiques6
Estructura de la Població i Desigualtat Social6
Metodologia del Treball Social: Planificació i Intervenció6
Sistemes de Benestar Social6
Tècniques Qualitatives d'Investigació Social6
Dret de Persona, Família i Estrangeria9
Drets Socials6
Estructura de Serveis Socials9
Models i Tècniques d'Intervenció Social6
3r curs
ASSIGNATURAECTS
Investigació Social Aplicada9
Dret Laboral i Penal6
Psicologia Evolutiva i Familiar6
Tècniques Quantitatives d'Investigació Social6
Treball Social, Individual i Familiar6
Deontologia del Treball Social3
Intervenció Social Comunitària6
Treball Social de Grups i Equips6
Optatives (2 optatives de 6 ECTS cadascuna)12
4t curs
ASSIGNATURAECTS
Pràcticum d’Intervenció18
Gestió i Lideratge d'Organitzacions de Serveis Socials6
Serveis Socials Comparats6
Optativa6
Clínica Social i Supervisió6
Optatives (2 optatives de 6 ECTS cadascuna)12
Treball de Fi de Grau6