Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans

Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans

Per què estudiar el grau en Relacions Laborals i Recursos Humans a la URV?

 • Aprendràs mitjançant metodologies molt pràctiques i faràs 9 ECTS de pràctiques obligatòries. També podràs matricular-te a 12 ECTS de pràctiques optatives.
 • Pots triar entre quatre mencions per especialitzar-te en un àmbit de la titulació.
 • Amb la menció dual intensificaràs l’aprenentatge en un entorn laboral real.

Sortides professionals

Podràs exercir la teva carrera professional en els àmbits laborals següents:

 • Planificació, organització, gestió del treball i control de recursos humans.
 • Elaboració i gestió de polítiques sociolaborals d'àmbit empresarial o institucional: recerca de talent,recol·locació i inserció laboral.
 • Assessoria laboral.
 • Inspecció de treball.
 • Gestió d'immigració i estrangeria.
 • Prevenció de riscos laborals.

Perfil recomanat

 • Has de ser una persona pràctica, decidida, crítica i participativa, amb curiositat per conèixer tot allò que afecta a les persones en el món del treball i dels recursos humans i intervenir.
 • Cal que tinguis una bona capacitat per combinar coneixements de diferents àmbits i saber sintetitzar-los, per fer anàlisis jurídiques laborals, per resoldre qüestions relacionades amb la gestió de recursos humans a les organitzacions i també per analitzar i interpretar dades estadístiques i resultats d'investigacions empíriques sobre el món del treball.
 • A més del català i l'espanyol, utilitzaràs l'anglès tant en l'entorn professional de les empreses multinacionals com en la lectura d'alguns materials d'estudi i informes.

Mencions

 • Menció en Assessorament Juridicolaboral
 • Menció en Gestió de Persones
 • Menció en Intermediació Laboral
 • Menció en Formació Dual

Assignatures

Distribució de crèdits del títol
Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 123 ECTS
Assignatures optatives: 40 ECTS
Pràctiques externes: 9 ECTS
Treball de fi de grau: 8 ECTS

1r curs
ASSIGNATURAECTS
La Contractació i l'Empresari6
Dret Individual del Treball I6
Elements de Dret Constitucional3
Elements de Dret Processal3
Habilitats del Tècnic en Relacions Laborals i Recursos Humans6
Mètodes Quantitatius d'Investigació Social6
Dret de la Seguretat Social I6
Economia6
Introducció a la Gestió de les Organitzacions6
Introducció a la Psicologia del Treball6
Sociologia del Treball i de les Relacions Laborals6
2n curs
ASSIGNATURAECTS
Direcció de Recursos Humans9
Dret Administratiu i de la Funció Pública9
Dret de la Seguretat Social II6
Prevenció de Riscos Laborals6
Comportament Humà en les Organitzacions6
Dret Col·lectiu del Treball6
Dret Individual del Treball II6
Economia Laboral6
L'Empresari Social. La Insolvència Empresarial6
3r curs
ASSIGNATURAECTS
Dret de l'Ocupació i del Treball Autònom6
Mercat de Treball Aplicat6
Processos i Tècniques de Selecció6
Règim d'Estrangeria6
Relacions Laborals Especials i la seva Protecció Social6
Dret Processal del Treball6
Eines Qualitatives d'Investigació i Auditoria Sociolaboral6
Reptes de Gènere en les Organitzacions6
Optatives12
4t
ASSIGNATURAECTS
Dret Tributari de l'Empresa i de les Relacions Laborals6
Procediment Tributari3
Reptes en Drets Humans i Medi Ambient en les Organizacions6
Pràctiques Externes9
Treball de Fi de Grau8
Optatives28