Doble Grau en Biotecnologia i en Bioquímica i Biologia Molecular
Cursaràs un doble grau únic a tot l'Estat Espanyol

Doble Grau en Biotecnologia i en Bioquímica i Biologia Molecular

Per què estudiar aquest doble grau a la URV?

Obtindràs dos títols oficials de grau que cursaràs de manera simultània, en cinc cursos.

La URV és l’única universitat que ofereix aquesta doble titulació a l'Estat espanyol.

Formaràs part del Campus d’Excel·lència Internacional Catalunya Sud, un referent mundial en coneixement, recerca i competitivitat en les àrees de nutrició i salut.

Tindràs opció de cursar algunes assignatures en llengua anglesa.

Podràs fer pràctiques en empreses i centres de recerca reconeguts internacionalment.

Et facilitarem l’accés a programes de mobilitat amb universitats i empreses d'arreu del món.

Sortides professionals

Podràs exercir la teva carrera professional com a responsable de laboratori, directiu o directiva, consultor o consultora, comercial, investigador o investigadora, docent, en els àmbits laborals següents:

• Alimentari.
• Biocatalitzadors.
• Bioinformàtica.
• Biomedicina.
• Bioreactors.
• Biosanitari (anàlisi clínica, diagnòstic molecular, desenvolupament i seguiment de noves teràpies).
• Cosmètic.
• Farmacèutic.
• Indústria biotecnològica.
• Medi ambient.
• Processos de fermentació industrial.
• Químic.
• Sanitari.
• Tractament d'aigües.
• Valorització de residus.
• Docència.

L’avantatge de la doble titulació és que combina les sortides professionals tant del grau de Biotecnologia com del grau de Bioquímica i Biologia Molecular.

Mencions

  • Biotecnologia d’Aliments
    Biotecnologia Biomèdica
    Bioquímica Clínica i Forense
    Nutrició Molecular

Perfil recomanat

És recomanable que tinguis coneixements sòlids de biologia, química, matemàtiques i física. A més de dominar el català i el castellà tant oral com escrit, cal que tinguis un nivell mitjà d’informàtica i d’una llengua estrangera, preferentment l'anglès.

Rànquings

Assignatures

Distribució de crèdits del títol
Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 180 ECTS
Assignatures optatives: 30 ECTS
Pràctiques externes: 12 ECTS
Treball de fi de grau: 15+9 ECTS

1r curs
ASSIGNATURAECTS
Biologia6
Matemàtiques9
Estadística6
Química I6
Física I3
Biologia Cel·lular6
Genètica6
Física II6
Bioquímica6
Química II6
2n curs
ASSIGNATURAECTS
Química Orgànica6
Enzimologia6
Estructura i Funció de Biomolècules6
Metodologia i Experimentació en Bioquímica6
Biologia Animal i Vegetal6
Expressió i Replicació Gèniques6
Metodologia i Experimentació en Biologia Molecular6
Bioinformàtica6
Biofísica6
Senyalització i Control de Funcionament Cel·lular6
Cultius Cel·lulars4
3r curs
ASSIGNATURAECTS
Metabolisme i la seva Regulació9
Tècniques de Bioquímica i Biologia Molecular6
Immunologia6
Microbiologia6
Metodologia i Experimentació en Biociències Moleculars II3
Metabolisme de Microorganismes6
Metabolisme Vegetal3
Biologia Molecular de Sistemes6
Bioquímica Clínica i Patologia Molecular6
Termodinàmica i Cinètica4
Enginyeria Bioquímica6
4t curs
ASSIGNATURAECTS
Aspectes Legals, Socials i Comunicatius6
Economia i Gestió d'Empreses6
Genètica Molecular6
Tecnologia de l'ADN Recombinant6
Optatives6
Bioquímica de la Nutrició6
Biotecnologia Molecular Animal i Vegetal6
Biotecnologia Molecular Microbiana4
Enginyeria de Bioreactors4
Química Analítica Instrumental4
Processos de Separació i Purificació4
Processos i Productes Biotecnològics3
5è curs
ASSIGNATURAECTS
Optatives24
Pràctiques Externes12
Treball de Fi de Grau15
Treball de Fi de Grau9