Grau en Enginyeria de Bioprocessos Alimentaris
Participaràs en un mètode d'aprenentatge únic amb què potenciaràs les teves aptituds i capacitats, amb una gran presència d'activitats de laboratori i de projectes per tenir plenes atribucions en l’àmbit de l’enginyeria de bioprocessos alimentaris. T’especialitzaràs en un sector amb una creixent demanda de professionals tant al nostre país com a la resta del món.

Grau en Enginyeria de Bioprocessos Alimentaris

Per què estudiar Enginyeria de Bioprocessos Alimentaris a la URV?

Et graduaràs en una titulació única en tot l’Estat amb què aprendràs a aplicar els avenços en biotecnologia i alimentació a escala industrial.

Podràs completar la teva formació amb pràctiques, que tenen entre 225 i 300 hores, en les indústries del sector, tant a Catalunya com a l'estranger.

Aprendràs amb mètodes innovadors amb què desenvoluparàs en tots els cursos les competències imprescindibles per accedir al món laboral actual: treball en equip, lideratge, comunicació, aprenentatge actiu i innovació.

L'ARWU (Academic Ranking of World Universities) ens situa entre les 100 millors universitats del món en l'àrea de Food Science and Technology. L'empresa DOW ens considera com una de les seves 8 universitats estratègiques d'Europa.

Sortides professionals

El grau té un elevat percentatge d’ocupabilitat.

Podràs fer la teva carrera professional en sectors industrials basats en els bioprocessos i, en especial, en el sector alimentari. Podràs treballar tant en empreses privades o en l'Administració pública i també podràs exercir de forma lliure la professió.

Amb aquest grau accediràs a la professió regulada d’enginyer tècnic agrícola o enginyera tècnica agrícola i tindràs les atribucions de:

 • Redacció de projectes
 • Direcció d'obra
 • Direcció d’empreses
 • Gestió i assessorament,
 • Seguretat alimentària i control de qualitat
 • Ordenació del territori
 • Paisatgisme i medi ambient
 • Peritatge agrari
 • Arbitratge i mediació

Podràs exercir la teva carrera professional en els àmbits laborals següents:

 • Enginyer o enginyera responsable de l'àrea de processament de productes d'origen biològic, especialment aliments.
 • Enginyer o enginyera de les àrees de recerca, innovació i disseny de producte.
 • Enginyer o enginyera de l'àrea de gestió mediambiental.
 • Enginyer o enginyera de l'àrea de control i automatització de processos.
 • Enginyer o enginyera de l'àrea de gestió, logística i comercialització de productes d'origen biològic, especialment aliments.
 • Enginyer o enginyera del departament de gestió i control de la qualitat de productes i processos.

Perfil recomanat

És recomanable que tinguis habilitat per a les ciències (matemàtiques, física, química i biologia) i la tecnologia bàsica, pròpies d'un batxillerat tecnològic o científic.

Assignatures

Formació bàsica: 69 ECTS
Formació obligatòria: 144 ECTS
Assignatures optatives: 6 ECTS
Pràctiques externes obligatòries: 9 ECTS
Treball de fi de grau: 12 ECTS

1r curs
ASSIGNATURAECTS
Fonaments d'Enginyeria de Processos9
Matemàtiques I9
Física6
Expressió Gràfica6
Química I6
Computació en Enginyeria de Processos6
Fisicoquímica6
Fonaments de Bioquímica i Biologia6
Química II6
2n curs
ASSIGNATURAECTS
Fonaments de la Producció d'Aliments9
Química i Anàlisi dels Aliments9
Matemàtiques II6
Edafologia i Climatologia6
Enginyeria Tèrmica6
Cinètica de Bioprocessos i Enginyeria de Reacció6
Economia i Organització Industrial6
Enginyeria Fluïdomecànica6
Fonaments de Microbiologia d'Aliments6
3r curs
ASSIGNATURAECTS
Laboratori Integrat d'Operacions Unitàries6
Sistemes de Qualitat en Indústries Alimentàries9
Tecnologia del Medi Ambient6
Bioprocessos Alimentaris i Seguretat Alimentària3
Control i Instrumentació6
Disseny de Processos de Separació6
Gestió i Valorització de Subproductes Agroindustrials3
Bases Tecnològiques de la Producció Animal3
Electrotècnia6
Enginyeria de Bioprocessos i Aliments3
Modelització de Processos en Sistemes Alimentaris i Biològics3
Resistència de Materials i Càlculs d'Estructures6
4t curs
ASSIGNATURAECTS
Cartografia i Topografia6
Comercialització i Valoració a les Indústries Agroalimentàries3
Construccions Agroalimentàries3
Enginyeria de les Instal·lacions a les Indústries Agroalimentàries3
Fitotècnia6
Màquines i Motors Tèrmics3
Oficina Tècnica6
Protecció de Cultius3
Pràctiques Externes9
Treball de Fi de Grau12