Grau en Gestió en Turisme i Hoteleria

Grau en Gestió en Turisme i Hoteleria

Per què estudiar el grau en Gestió en Turisme i Hoteleria a la URV?

Tindràs classes impartides per agents del territori que aporten una visió molt pràctica al grau.

Estudiaràs en un centre de referència internacional en la docència i la recerca en l’àmbit del turisme.

Tens l’oportunitat d’especialitzar-te mitjançant dues mencions acadèmiques: gestió hotelera o gestió de destinacions turístiques.

Pots optar a desenvolupar el teu projecte formatiu i professional mitjançant una menció dual en un centre de treball.  Es tracta d'una iniciativa que és pionera a Catalunya en l’àmbit del turisme i que et permetrà que durant un curs compaginis els estudis amb un contracte laboral en una empresa del sector turístic.

Les 540 hores de pràctiques en empreses que faràs entre tercer i quart curs et garantiran un aprenentatge pràctic divers en dues assignatures diferents i en dues experiències també diferents que et facilitaran l’apropament i la inserció al món laboral.

El Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya està situat al campus. És un centre pioner dedicat a la transferència de coneixement en aquest sector. És seu del Departament d’Innovació Turística d’Eurecat – Centre Tecnològic de Catalunya i també acull diferents associacions i empreses del sector turístic del territori.

Sortides professionals

Com que el sector del turisme té un caràcter innovador que va generant noves sortides professionals, podràs exercir activitats variades i tindràs oportunitats de treball que no existien prèviament. En qualsevol cas, es tracta de posicions amb nivells de responsabilitat de càrrecs intermedis o direcció d’operacions.

Els àmbits principals d’inserció laboral són, doncs:

• Allotjament
• Restauració
• Intermediació
• Planificació i gestió pública de destinacions
• Productes i activitats turístiques
• Formació
• Recerca i consultoria

Podràs cursar diverses assignatures en anglès

Mencions

Menció en Gestió Hotelera (54 ECTS)

Menció en Gestió de Destinacions Turístiques (54 ECTS)

Menció dual ( 56 ECTS)

Perfil recomanat

És recomanable que tinguis interès per altres cultures, una marcada vocació de servei, facilitat per a la comunicació oral i escrita i per als idiomes, tenir caràcter extravertit, esperit emprenedor i creatiu, capacitat de treballar en equip i sensibilitat pels temes socials i mediambientals.

Si vens de batxillerat, la branca que s’orienta millor cap a aquest grau és ciències socials.

Assignatures

Distribució de crèdits del títol
Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 104 ECTS
Assignatures optatives: 46 ECTS
Pràctiques acadèmiques externes: 24 ECTS
Treball de fi de grau: 6 ECTS

Les mencions de 54 ETCS inclouen 36 crèdits optatius, les pràctiques acadèmiques externes II i el treball de fi de grau.

La menció dual és de 56 ECTS i inclou les pràctiques acadèmiques externes I i II, 26 crèdits optatius i el treball de fi de grau.

1r curs
ASSIGNATURAECTS
Espais i Societats en un Món Global6
Conceptes Bàsics de Turisme (impartida en anglès)6
Organització d’Empreses Turístiques6
Principis d’Economia6
Tècniques d’Informació Geogràfica i Turística6
Comptabilitat Financera6
Màrqueting Turístic (impartida en anglès)6
Medi Ambient i Sostenibilitat6
Tècniques Quantitatives6
Territori i Cultura6
2n curs
ASSIGNATURAECTS
Comptabilitat de Gestió6
Desigualtat i Cooperació6
Espais i Recursos Turístics6
Introducció al Dret6
Mercats Turístics (impartida en anglès)6
Francès I / Alemany I (a escollir una opció)6
Màrqueting Electrònic i Màrqueting Experiencial6
Operacions i Processos en Hoteleria (impartida en anglès)6
Panorama Turístic Mundial6
Tècniques Qualitatives en Ciències Socials6
3r curs
ASSIGNATURAECTS
Francès II / Alemany II (a escollir)6
Gestió de la Qualitat Turística6
Intermediació Turística i OTA6
Lideratge i Gestió d’Equips (impartida en anglès)4
Noves Tendències en Turisme4
Tècniques d’Anàlisi de Dades Turístiques4
Gastronomia4
Pràctiques Externes I12
Optatives o Menció14
Itinerari Menció Dual26
4t curs
ASSIGNATURAECTS
Construcció de Marca i Reputació en Línia6
Gestió Estratègica d’Esdeveniments4
Optatives o Menció20
Treball Fi de Grau6
Pràctiques Externes II12
Optatives12
Itinerari Menció Dual24
Optatives
ASSIGNATURAECTS
Gestió d’Informació Turística en Entorns Digitals3
Innovació i Emprenedoria3
Instruments per a la Planificació del Desenvolupament Territorial4
Responsabilitat Social Corporativa3
Skills in English Communication3
Planificació i Gestió de l’Enoturisme3
Planificació i Gestió del Turisme Esportiu i de Salut3
Menció acadèmica en Gestió Hotelera:
Comunicació i Experiència de l'hoste4
Control Pressupostari i Gestió Financera4
Estratègies de Comercialització i Distribució. Revenue Management6
Alimentació i begudes4
Gestió de complexos turístics ( impartida en anglès)6
Operacions i Processos en Restauració4
Planificació i Projectes en Hoteleria6
Menció acadèmica en Gestió de Destinacions Turístiques:
Disseny i Creació de Productes Turístics6
Interpretació i Gestió del Patrimoni4
Gestió de Projectes de Planificació Turística6
Paisatge Cultural i Pràctiques Turístiques (impartida en anglès)4
Polítiques i Gestió Pública del Turisme4
Promoció i Informació de la Destinació Turística6
Planificació Sostenible de les Destinacions Turístiques4
Menció Dual
Orientació professional en el sector turístic2
Estada en l'empresa turística24