Grau en Gestió en Turisme i Hoteleria

Grau en Gestió en Turisme i Hoteleria

Per què estudiar el grau en Gestió en Turisme i Hoteleria a la URV?

Tindràs classes impartides per agents del territori que aporten una visió molt pràctica al grau.

Estudiaràs en un centre de referència internacional en la docència i la recerca en l’àmbit del turisme.

Les 540 hores de pràctiques en empreses que faràs entre tercer i quart curs et garantiran un aprenentatge pràctic divers en dues assignatures diferents i en dues experiències també diferents que et facilitaran l’apropament i la inserció al món laboral.

El Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya està situat al campus. És un centre pioner dedicat a la transferència de coneixement en aquest sector. És seu del Departament d’Innovació Turística d’Eurecat – Centre Tecnològic de Catalunya i també acull diferents associacions i empreses del sector turístic del territori.

Sortides professionals

Com que el sector del turisme té un caràcter innovador que va generant noves sortides professionals, podràs exercir activitats variades i tindràs oportunitats de treball que no existien prèviament. En qualsevol cas, es tracta de posicions amb nivells de responsabilitat de càrrecs intermedis o direcció d’operacions.

Els àmbits principals d’inserció laboral són, doncs:

• Allotjament
• Restauració
• Intermediació
• Transport i logística
• Planificació i gestió pública de destinacions
• Productes i activitats turístiques
• Formació
• Recerca i consultoria

Podràs cursar diverses assignatures en anglès

Mencions

Menció en Gestió de Destinacions Turístiques
Menció en Gestió Hotelera

Perfil recomanat

És recomanable que tinguis interès per altres cultures, una marcada vocació de servei, facilitat per a la comunicació oral i escrita i per als idiomes, tenir caràcter extravertit, esperit emprenedor i creatiu, capacitat de treballar en equip i sensibilitat pels temes socials i mediambientals.

Si vens de batxillerat, la branca que s’orienta millor cap a aquest grau és ciències socials.

Les mencions i les assignatures optatives s’activen en funció de la demanda dels estudiants. En trobaràs la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.

Assignatures

Distribució de crèdits del títol
Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 104 ECTS
Assignatures optatives: 46 ECTS
Pràctiques externes: 24 ECTS
Treball de fi de grau: 6 ECTS

1r curs
ASSIGNATURAECTS
Espais i Societats en un Món Global6
Conceptes Bàsics de Turisme6
Organització d’Empreses Turístiques6
Principis d’Economia6
Tècniques d’Informació Geogràfica i Turística6
Comptabilitat Financera6
Màrqueting Turístic6
Medi Ambient i Sostenibilitat6
Tècniques Quantitatives6
Territori i Cultura6
2n curs
ASSIGNATURAECTS
Comptabilitat de Gestió6
Desigualtat i Cooperació6
Espais i Recursos Turístics6
Introducció al Dret6
Mercats Turístics6
Francès I / Alemany I (a escollir una opció)6
Màrqueting Electrònic i Màrqueting Experiencial6
Operacions i Processos en Hoteleria6
Panorama Turístic Mundial6
Tècniques Qualitatives en Ciències Socials6
3r curs
ASSIGNATURAECTS
Francès II / Alemany II (a escollir)6
Gestió de la Qualitat Turística6
Intermediació Turística i OTA6
Lideratge i Gestió d’Equips4
Noves Tendències en Turisme4
Tècniques d’Anàlisi de Dades Turístiques4
Gastronomia4
Pràctiques Externes I12
Optatives o Menció14
4t curs
ASSIGNATURAECTS
Construcció de Marca i Reputació en Línia6
Gestió Estratègica d’Esdeveniments4
Optatives o Menció20
Treball Fi de Grau6
Pràctiques Externes II12
Optatives12
Optatives
ASSIGNATURAECTS
Gestió d’Informació Turística en Entorns Digitals3
Innovació i Emprenedoria3
Instruments per a la Planificació del Desenvolupament Territorial4
Responsabilitat Social Corporativa3
Skills in English Communication3
Planificació i Gestió de l’Enoturisme3
Planificació i Gestió del Turisme Esportiu i de Salut3
Menció en Gestió Hotelera:
Communication and Guest Experience4
Control Pressupostari i Gestió Financera4
Estratègies de Comercialització i Distribució. Revenue Management6
Food and Beverage4
Gestió de Resorts6
Operacions i Processos en Restauració4
Planificació i Projectes en Hoteleria6
Menció en Gestió de Destinacions Turístiques:
Disseny i Creació de Productes Turístics6
Interpretació i Gestió del Patrimoni4
Gestió de Projectes de Planificació Turística6
Paisatge Cultural i Pràctiques Turístiques4
Polítiques i Gestió Pública del Turisme4
Promoció i Informació de la Destinació Turística6
Planificació Sostenible de les Destinacions Turístiques4