Grau en Educació Infantil

Grau en Educació Infantil

Per què estudiar el grau en Educació Infantil a la URV?

Apostem per un aprenentatge pràctic aplicat a les necessitats socials.

A primer i segon curs, faràs una estada d'una setmana en un centre educatiu i a tercer i quart faràs 360 hores de pràctiques a cada curs en centres formadors del Departament d'Educació.

El treball de fi de grau té una orientació de recerca educativa que podràs vincular a propostes d'innovació i de millora en centres d'educació infantil.

Sortides professionals

Podràs exercir com a docent en centres escolars de titularitat pública o privada/concertada en l’etapa d’educació infantil de 0 a 6 anys.

Cal que tinguis en compte altres possibilitats laborals, com escoles d’educació especial, aules hospitalàries, empreses privades, serveis educatius de museus o altres institucions culturals o fins i tot a empreses dedicades a l’elaboració de materials educatius.

Faràs estades i pràctiques en instituicions escolars des del primer curs.

Perfil recomanat

Aquests estudis requereixen que tinguis una vocació clara per ser mestre o mestra. Has de tenir interès per comprendre l'acció educativa i la seva relació amb el nen o nena per mitjà de l'autoaprenentatge i l'aprenentatge grupal. També, és recomanable que tinguis capacitat per comprendre els processos psicològics, socials, polítics, culturals, científics i educatius, així com ser capaç de reflexionar sobre el teu paper en la transformació d'aquests processos.

Assignatures

Distribució de crèdits del títol
Formació bàsica: 102 ECTS
Formació obligatòria: 60 ECTS
Assignatures optatives: 27 ECTS
Pràctiques externes: 42 ECTS
Treball de fi de grau: 9 ECTS

1r curs
ASSIGNATURAECTS
Societat, Família i Educació12
Processos i Contextos Educatius18
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat18
Habilitats Comunicatives12
2n curs
ASSIGNATURAECTS
Escola Inclusiva i Atenció Primerenca6
Organització de l'Espai Escolar, Materials i Habilitats Docents12
Infància, Salut i Alimentació12
L'Escola d'Educació Infantil6
Dificultats d'Aprenentatge i Trastorns del Desenvolupament6
Ensenyament i Aprenentatge de la Música, l'Expressió Plàstica i l'Expressió Corporal I6
Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i Lecto-escriptura I6
Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experimentals, Ciències Socials i les Matemàtiques6
3r curs
ASSIGNATURAECTS
Ensenyament i Aprenentatge de la Música, l'Expressió Plàstica i l'Expressió Corporal II12
Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i Lecto-escriptura II6
Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experi-mentals, Ciències Socials i les Matemàtiques II6
Pràcticum I21
Optatives15
4t curs
ASSIGNATURAECTS
Ensenyament i Aprenentatge de la Música, l'Expressió Plàstica i l'Expressió Corporal III3
Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i Lecto-escriptura III9
Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experimentals, Ciències Socials i les Matemàtiques III6
Treball de Fi de Grau9
Pràcticum II21
Optatives12