Grau en Educació Primària

Grau en Educació Primària

Per què estudiar el grau en Educació Primària a la URV?

Apostem per un aprenentatge pràctic aplicat a les necessitats socials.

A primer i segon curs, faràs una estada d'una setmana en un centre educatiu i a tercer i quart faràs 360 hores de pràctiques a cada curs en centres formadors del Departament d'Educació.

El treball de fi de grau té una orientació de recerca educativa que podràs vincular a propostes d'innovació i de millora en centres d'educació primària.

Sortides professionals

Podràs exercir com a docent en centres escolars de titularitat pública o privada/concertada en l’etapa d’educació infantil de 6 a 12 anys.

Cal que tinguis en compte altres possibilitats laborals, com escoles d’educació especial, aules hospitalàries, empreses privades, serveis educatius de museus o altres institucions culturals o fins i tot a empreses dedicades a l’elaboració de materials educatius.

Mencions

T’oferim quatre mencions, que es corresponen amb les especialitats que preveu el Departament d’Educació a l’hora d’oferir llocs de treball:

Educació Física
Educació Musical i Dansa
Atenció a la Diversitat
Idiomes (Anglès)

Perfil recomanat

Aquests estudis requereixen que tinguis una vocació clara per ser mestre o mestra.
Has de tenir interès per comprendre l'acció educativa i la seva relació amb el nen o nena per mitjà de l'autoaprenentatge i l'aprenentatge grupal. També, és recomanable que tinguis capacitat per comprendre els processos psicològics, socials, polítics, culturals, científics i educatius, així com ser capaç de reflexionar sobre el teu paper en la transformació d'aquests processos.

Assignatures

Distribució de crèdits del títol
Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 108 ECTS
Assignatures optatives: 21 ECTS
Pràctiques externes: 42 ECTS
Treball de fi de grau: 9 ECTS

1r curs
ASSIGNATURAECTS
Societat, Família i Educació12
Processos i Contextos Educatius18
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat18
Habilitats Comunicatives12
2n curs
ASSIGNATURAECTS
Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües I6
Dificultats d'Aprenentatge i Trastorns de Desenvolupament6
Ensenyament i Aprenentatge de les Matemàtiques I6
Ensenyament i Aprenentatge de l'Educació Física I9
Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experimentals I12
Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Socials I6
Ensenyament i Aprenentatge de l'Educació Musical, Visual i Plàstica I12
Optativa3
3r curs
ASSIGNATURAECTS
Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües II12
Ensenyament i Aprenentatge de les Matemàtiques II6
Ensenyament i Aprenentatge de l'Educació Física II6
Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experimentals II3
Pràctiques Externes I21
Optatives12
4t curs
ASSIGNATURAECTS
Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües III6
Ensenyament i Aprenentatge de les Matemàtiques III6
Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Socials II9
Ensenyament i Aprenentatge de l'Educació Musical, Visual i Plàstica II3
Pràctiques Externes II21
Treball de Fi de Grau9
Optatives6