Grau en Educació Primària

Grau en Educació Primària

Per què estudiar el grau en Educació Primària a la URV?

Apostem per un aprenentatge pràctic aplicat a les necessitats socials.

A primer i segon curs, faràs una estada d'una setmana en un centre educatiu i a tercer i quart faràs 360 hores de pràctiques a cada curs en centres formadors del Departament d'Educació.

El treball de fi de grau té una orientació de recerca educativa que podràs vincular a propostes d'innovació i de millora en centres d'educació primària.

Sortides professionals

Podràs exercir com a docent en centres escolars de titularitat pública o privada/concertada en l’etapa d’educació infantil de 6 a 12 anys.

Cal que tinguis en compte altres possibilitats laborals, com escoles d’educació especial, aules hospitalàries, empreses privades, serveis educatius de museus o altres institucions culturals o fins i tot a empreses dedicades a l’elaboració de materials educatius.

Mencions

T’oferim quatre mencions, que es corresponen amb les especialitats que preveu el Departament d’Educació a l’hora d’oferir llocs de treball:

  • Educació Física
    Educació Musical i Dansa
    Atenció a la Diversitat
    Idiomes (Anglès)

Perfil recomanat

Aquests estudis requereixen que tinguis una vocació clara per ser mestre o mestra.
Has de tenir interès per comprendre l'acció educativa i la seva relació amb el nen o nena per mitjà de l'autoaprenentatge i l'aprenentatge grupal. També, és recomanable que tinguis capacitat per comprendre els processos psicològics, socials, polítics, culturals, científics i educatius, així com ser capaç de reflexionar sobre el teu paper en la transformació d'aquests processos.

Simultaneïtat d'estudis

Si a més de ser mestre en Educació Primària vols continuar amb la carrera professional de musica, a la URV pots fer simultàniament els graus en Educació Primària a Tortosa en Ensenyaments Artístics Superiors de Música de l'ESMUC a Barcelona. D’aquesta manera, podràs realitzar els dos graus oficials amb un pla específic i reconeixement de crèdits entre ambdues titulacions.

Cada curs s’ofereixen deu places de simultaneïtat per seguir l'especialitat d'interpretació de la música clàssica i contemporània dins les modalitats del quintet de metall: trompeta (4 places), trompa (2 places), trombó (2 places), i tuba (2 places).

La simultaneïtat entre ambdós graus dura deu quadrimestres, o cinc cursos acadèmics, i es realitza entre:

  • el Campus Terres de l’Ebre a Tortosa.
  • el Conservatori Professional de Música de Tortosa on es fan les matèries musicals.
  • un dia a la setmana a l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), a Barcelona, per a les matèries orquestrals i de grans conjunts.

La simultaneïtat d'estudis és similar a un doble grau amb la diferència que, a l'hora de realitzar la preinscripció, ho faràs en una de les dues universitats per al seu grau. És a dir, no existeix una via específica d'accés a la simultaneïtat d'estudis en la preinscripció universitària o en la matrícula.

Assignatures

Distribució de crèdits del títol
Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 108 ECTS
Assignatures optatives: 21 ECTS
Pràctiques externes: 42 ECTS
Treball de fi de grau: 9 ECTS

1r curs
ASSIGNATURAECTS
Societat, Família i Educació12
Processos i Contextos Educatius18
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat18
Habilitats Comunicatives12
2n curs
ASSIGNATURAECTS
Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües I6
Dificultats d'Aprenentatge i Trastorns de Desenvolupament6
Ensenyament i Aprenentatge de les Matemàtiques I6
Ensenyament i Aprenentatge de l'Educació Física I9
Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experimentals I12
Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Socials I6
Ensenyament i Aprenentatge de l'Educació Musical, Visual i Plàstica I12
Optativa3
3r curs
ASSIGNATURAECTS
Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües II12
Ensenyament i Aprenentatge de les Matemàtiques II6
Ensenyament i Aprenentatge de l'Educació Física II6
Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experimentals II3
Pràctiques Externes I21
Optatives12
4t curs
ASSIGNATURAECTS
Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües III6
Ensenyament i Aprenentatge de les Matemàtiques III6
Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Socials II9
Ensenyament i Aprenentatge de l'Educació Musical, Visual i Plàstica II3
Pràctiques Externes II21
Treball de Fi de Grau9
Optatives6