Grau en Enginyeria Mecànica
Participaràs en un mètode d'aprenentatge únic amb què potenciaràs les teves aptituds i capacitats, amb una gran presència d'activitats de laboratori i de projectes. D'aquesta manera obtindràs les atribucions plenes en enginyeria mecànica. T’especialitzaràs en un sector amb una creixent demanda de professionals tant al nostre país com a la resta del món.

Grau en Enginyeria Mecànica

Per què estudiar el grau en Enginyeria Mecànica a la URV?

Exerciràs una professió amb una creixent demanda laboral, ja que ha assolit una gran expansió en els darrers anys, tant en el nostre país com a la resta del món. Aquest grau respon a les necessitats industrials de l'entorn i del país. Participaràs en un mètode d'aprenentatge únic amb què potenciaràs les teves aptituds i capacitats, amb una gran presència d'activitats de laboratori i de projectes.

Et convertiràs en un enginyer o enginyera capaç, versàtil i resolutiu, valors necessaris en la carrera professional.

Podràs fer pràctiques externes en les empreses més importants del nostre entorn en l’àmbit de la fabricació mecànica, el manteniment i el projecte d’instal·lacions industrials de màquines i estructures, l’automoció, etc.

Estudiaràs en una escola capdavantera amb un projecte educatiu d’excel·lència, acreditat per EUR-ACE®, i de recerca d’impacte en el món de l’enginyeria mecànica.

Et podràs especialitzar en automoció, manteniment, disseny d'equips o construcció.

Sortides professionals

Amb aquest grau accediràs a la professió regulada d'enginyer tècnic industrial o enginyera tècnica industrial i podràs redactar, signar i desenvolupar projectes que tinguin com a objectiu construir, reformar, mantenir o reparar instal·lacions, amb plenes atribucions en l'àmbit de l'enginyeria mecànica.

Desenvoluparàs la teva carrera professional tant en empreses del sector mecànic, com alimentari, automobilístic, químic, elèctric, electrònic o de robòtica industrial. Podràs treballar tant en empreses privades com en l'Administració pública i també exercir de forma lliure la professió.

Podràs exercir la teva carrera professional en els àmbits laborals següents:

  • Planificació i gestió de projectes relacionats amb els sistemes de transport de fluids, la refrigeració i fred industrial, la ventilació i la calefacció.
  • Disseny i direcció de projectes d'estructures i instal·lacions industrials.
  • Projecte, disseny, construcció, assaig i utilització de qualsevol sistema mecànic.
  • Disseny i control dels processos relacionats amb la fabricació de les màquines, així com els accionaments mecànics.
  • Disseny i fabricació assistida per ordinador.
  • Projecte, disseny i utilització de nous materials.

Perfil recomanat

És recomanable que tinguis un bon nivell de les assignatures de ciència i tecnologia: Física, Matemàtiques, Informàtica i Química, a més d'Expressió Gràfica i Disseny Assistit per Ordinador. També hauries de tenir interès per la tecnologia i ser una persona creativa.

Assignatures

Distribució de crèdits del títol
Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 141 ECTS
Assignatures optatives: 27 ECTS
Pràctiques externes (optatives): 12 ECTS
Treball de fi de grau: 12 ECTS

1r curs
ASSIGNATURAECTS
Administració d'Empreses i Organització de la Producció6
Expressió Gràfica i Disseny Assistit per Ordinador I6
Fonaments Físics de l'Enginyeria I6
Fonaments Químics de l'Enginyeria6
Fonaments Matemàtics de l'Enginyeria I6
Expressió Gràfica i Disseny Assistit per Ordinador II6
Fonaments Físics de l'Enginyeria II6
Fonaments Matemàtics de l'Enginyeria II6
Mètodes Numèrics i Programació Algorítmica6
Projecte Integrador I6
2n curs
ASSIGNATURAECTS
Ciència i Tecnologia de Materials6
Elasticitat i Resistència de Materials I6
Enginyeria Tèrmica I6
Mecànica i Teoria de Mecanismes I6
Mètodes Estadístics de l'Enginyeria6
Elasticitat i Resistència de Materials II6
Enginyeria Tèrmica II6
Laboratori d'Elasticitat i Resistència de Materials3
Laboratori de Màquines i Mecanismes3
Mecànica i Teoria de Mecanismes II6
Projecte Integrador II6
3r curs
ASSIGNATURAECTS
Calor i Fred Industrial3
Enginyeria Fluïdomecànica6
Fonaments de Tecnologia Elèctrica6
Laboratori de Màquines Tèrmiques3
Laboratori de Tecnologia Mecànica3
Tecnologia Mecànica3
Teoria i Disseny d'Estructures6
Direcció d'Operacions3
Disseny de Màquines6
Fonaments de Tecnologia Electrònica i Automàtica6
Hidràulica6
Laboratori d'Hidràulica3
Projecte Integrador III6
4t curs
ASSIGNATURAECTS
Construcció Industrial3
Dinàmica de Sistemes Mecànics6
Laboratori d'Assaig de Màquines3
Oficina Tècnica6
Optatives12
Anglès Tècnic3
Treball de Fi de Grau12
Optatives15