Diferències entre màsters universitaris i títols propis de postgrau

Dins el segon cicle, la URV ofereix principalment dos tipus de titulacions:

Màsters universitaris

Els màsters universitaris són titulacions oficials plenament integrades a l’espai europeu d’educació superior que t’ofereixen una formació especialitzada d’alt nivell que et permetrà millorar les oportunitats laborals. A més, molts s’orienten a adquirir competències en investigació ja que cursar un màster universitari és un requisit per poder accedir a un programa de doctorat.

Els màsters universitaris tenen una durada variable d’entre un i dos anys, en funció del nombre de crèdits: 60 ECTS: 1 any; 90 ECTS: 1,5 anys i 120 ECTS: 2 anys. Tens l’opció de seguir els màsters universitaris a temps parcial perquè et sigui més fàcil combinar l’estudi amb la teva vida professional i familiar.

Per accedir-hi és necessari tenir un títol de grau o equivalent.

Títols propis de postgrau i microcredencials

Els títols propis de postgrau i les microcredencials són titulacions amb reconeixement oficial que et permeten obtenir un títol atorgat per la URV tal com marca la legislació sobre estudis de postgrau i formació permanent.

Són titulacions dissenyades per a donar resposta a les necessitats concretes dels sectors socioeconòmics del teu entorn i que et permetran especialitzar-te i professionalitzar-te. Amb aquests programes podràs compaginar els estudis amb la teva feina.

El reconeixement d’aquests títols va en funció del país, institució o empresa a les quals l’estudiant titulat demani la seva consideració. Les empreses valoren especialment el prestigi del programa i que les habilitats que atorgui s’ajustin al perfil que estan cercant.

  • El màster de formació permanent va adreçat només a graduats universitaris, amb una durada de 60, 90 i 120 ECTS. S'imparteix, segons l'organització, en un o dos anys acadèmics. És obligatòria la realització d'un treball de fi de màster, que tindrà entre 6 i 30 ECTS i s'ha de defensar públicament. La superació del programa de formació et dona dret al títol propi de màster de formació permanent per la URV.
  • El diploma d'especialització té una durada entre 30 i 59 ECTS i el diploma d’expert una de menys de 30 ECTS. Tots dos van adreçats només a graduats universitaris i s'imparteixen en un any acadèmic. Aquesta formació et dona dret al títol propi de diploma d'especialització o d’expert per la URV.
  • La microcredencial és un ensenyament propi de curta durada adreçat a qualsevol persona, amb una durada de menys de 15 ECTS. S'imparteix en, més o menys, un any acadèmic i et dona dret al títol propi de microcredencial per la URV.

Els títols propis poden permetre l’accés a estudiants sense títol de grau universitari que quan superen els estudis obtenen un certificat d'aprofitament.