Doble grau en Dret i en Relacions Laborals i Recursos Humans
Amb aquest doble grau assoliràs una sòlida formació jurídica al mateix temps que aprofundiràs en coneixements pluridisciplinaris relacionats amb el món del treball i dels recursos humans.

Doble grau en Dret i en Relacions Laborals i Recursos Humans

Per què estudiar aquest doble grau a la URV?

En el doble grau en Dret i en Relacions Laborals i Recursos Humans aprendràs a aplicar les teories sobre gestió i direcció de recursos humans en empreses, a analitzar i sistematitzar el funcionament del mercat i de les polítiques sociolaborals. A més, et formaràs en negociació i resolució de conflictes en les relacions laborals, anàlisi i diagnòstic de situacions, i problemes de treball i gestió de la prevenció de riscos laborals. Un cop t'hagis graduat, tindràs una sòlida formació jurídica i empresarial, i podràs ocupar llocs de treball que requereixin una formació interdisciplinària vinculada a l'àmbit jurídic i empresarial.

Sortides professionals

Un cop t’hagis graduat, podràs exercir les activitats professionals següents:

  • Tasques relacionades amb el desenvolupament, la interpretació i l’aplicació de les normes legals tant en l’Administració i organismes públics com en empreses privades.
  • Funció pública estatal, autonòmica o local
    (judicatura, fiscalia, cossos de lletrats de les administracions públiques, cossos tècnics de l’Administració, inspecció de treball, cossos docents). També podràs accedir a notaries i registres.
  • Planificació, organització i gestió del treball i control dels recursos humans.
  • Elaboració i gestió de polítiques sociolaborals d’àmbit empresarial o institucional.
  • Assessoria i consultoria jurídiques d’institucions i empreses.
  • Exercici lliure de l’advocacia i la procuradoria, sempre que es compleixin els requeriments legals establerts per accedir a aquestes dues professions.

Perfil recomanat

  • Has de ser una persona activa, crítica i participativa; compromesa amb la millora de la societat a través del dret i la justícia. També, has de tenir un interès especial en el món del treball i en les relacions que se'n deriven.
  • A més del català i l'espanyol, utilitzaràs l'anglès tant en l'entorn professional de les empreses multinacionals com en la lectura d'alguns materials d'estudi i informes.

Assignatures

Distribució de crèdits del doble títol
Formació bàsica: 90 ECTS
Formació obligatòria: 232 ECTS
Pràctiques externes: 9 ECTS
Treball de fi de grau: 6+8 ECTS

1r curs
ASSIGNATURAECTS
Dret Individual del Treball6
Dret Romà6
Habilitats del Jurista6
Història del Dret6
Mètodes Quantitatius d'Investigació Social6
Teoria del Dret6
Ciència Política6
Constitució i Sistema de Font6
Dret de la Seguretat Social I6
Economia6
Introducció a la Gestió de les Organitzacions6
Sociologia del Treball i de les Relacions Laborals6
2n curs
ASSIGNATURAECTS
Dret de la Seguretat Social II6
Introducció al Dret Processal6
Fonaments de Dret Públic de Catalunya6
Organització i Institucions Bàsiques Administratives6
Prevenció de Riscos Laborals6
Règim d'Estrangeria6
Activitat Adminsitrativa i control de les Administracions Públiques4
Dret Fonamentals5
Dret Individual del Treball II6
Dret Internacional Públic8
Introducció a la Psicologia del Treball6
Part General del Dret Civil6
3r curs
ASSIGNATURAECTS
Direcció de Recursos Humans9
Dret Mercantil: L'Empresari i la seva Activitat en el Mercat. L'Empresari Social8
Dret de l'Ocupació i del Treball Autònom6
Procés i Tècniques de Selecció6
Relacions Laborals Especials i la seva Protecció Social6
L'Acció Administrativa Especialitzada i els Béns Públics6
Dret Penal: Part General8
Dret d'Obligacions i Contractes6
Economia Laboral6
Institucions de Dret de la UE6
4t curs
ASSIGNATURAECTS
Dret Comparat3
Dret de Família4
Dret Financer6
Dret Processal Civil7
Dret Reals6
Mercat de Treball Aplicat6
Comportament Humà en les Organitzacions6
Dret Col·lectiu del Treball6
Dret Internacional Privat8
Dret Processal del Treball6
Filosofia del Dret3
Eines Qualitatives d'Investigació i Auditoria Social6
5è curs
ASSIGNATURAECTS
Treball de Fi de Grau (Dret)6
Treball de Fi de Grau (Relacions Laborals i Recursos Humans)8
Dret Mercantil: Insolvència i Tràfic Jurídic de l'Empresari7
Dret Processal Penal3
Reptes de gènere en les Organitzacions6
Pràctiques Externes9