Grau en Nutrició Humana i Dietètica

Grau en Nutrició Humana i Dietètica

Per què estudiar el grau en Nutrició Humana i Dietètica a la URV?

Aquest grau a la URV té una clara vocació professionalitzadora. Per això, les metodologies pràctiques són molt importants. Participaràs en un gran ventall de seminaris i pràctiques com exercicis amb pacients simulats, jocs de rol i treballs en equip. A diferència d’altres universitats on s’imparteix aquest grau, bona part del professorat i tutors de pràctiques són professionals dietistes-nutricionistes.

Aprendràs de la mà de professorat de qualitat que han estat reconeguts tant en l’àmbit científic com en el professional.

La Universitat ha establert més de 30 convenis amb centres, institucions i empreses que treballen amb el sector alimentari i la formació específica de dietistes-nutricionistes, per exemple empreses dedicades a la nutrició clínica, nutrició personalitzada, nutrició esportiva, indústria alimentària i màrqueting per dissenyar nous productes, etc.

Sortides professionals

Podràs exercir com a dietista-nutricionista en diversos àmbits:

Àmbit clínic

  • Tractament i prevenció de malalties.
  • Tractament dietètico-nutricional en les diferents etapes de la vida: infantil, embaràs, lactància i vellesa.

Nutrició esportiva i suplementació

  • Especialista en nutrició esportiva i alt rendiment.
  • Creació de nous suplements esportius.

Indústria alimentària

  • Assessorament en la creació de nous productes i en la millora dels existents.

Salut pública

  • Creació de plans d’educació nutricional territorials i guies alimentàries.
  • Disseny de campanyes de promoció de la salut i prevenció de malalties.

Restauració col·lectiva

  • Revisió dels menús per a institucions sanitàries, càterings, restaurants, centres escolars i campus d’estiu.
  • Responsable de seguretat alimentària.

Àmbit de la recerca i la docència

  • Participació en estudis nutricionals o d’aliments, tant des del punt de vista bàsic com aplicat.

Perfil recomanat

És recomanable que siguis una persona amb una forta capacitat d’empatia i que t’agradi el tracte amb les persones. La preocupació per la salut i la capacitat d’iniciativa i col·laboració amb altres professionals són també característiques molt desitjables per convertir-te en un bon professional en aquest àmbit.

Assignatures

Distribució de crèdits del títol
Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 138 ECTS
Assignatures optatives: 9 ECTS
Pràctiques obligatòries: 24 ECTS
Treball de fi de grau: 9 ECTS

1r curs
ASSIGNATURAECTS
Anatomia i Histologia9
Bases de la Documentació i Recerca6
Bases d'Educació, Ètica i Comunicació6
Bioquímica i Biologia Molecular9
Fisiologia6
Biologia Cel·lular i Fonaments de Genètica6
Química i Física Aplicada6
Aliments6
Història i Antropologia6
2n curs
ASSIGNATURAECTS
Dietètica12
Fisiopatologia9
Bioestadística6
Ciència i Tecnologia dels Aliments5
Fonaments de Nutrició Humana4
Microbiologia General5
Integració de la Nutrició I3
Nutrició Humana i Metabolisme5
Psicologia6
Salut Pública5
3r curs
ASSIGNATURAECTS
Seguretat i Higiene dels Aliments6
Dietoteràpia I5
Farmacologia5
Organització i Gestió del Sistema Sanitari3
Planificar Programes d'Educació Nutricional3
Tecnologia Culinària6
Optativa3
Dietoteràpia II5
Epidemiologia Nutricional i Metodologia de la Recerca6
Integració de la Nutrició II3
Nutrició en Diferents Etapes de la Vida6
Suport Nutricional i Ètica4
Toxicologia Alimentària5
4t curs
ASSIGNATURAECTS
Pràctiques Clíniques8
Pràctiques Comunitàries5
Pràcticum Opcional3
Rotatori Interdisciplinari3
Pràctiques de Restauració Col·lectiva5
Economia i Gestió Alimentària3
Abordatge Dietètic-nutricional en l'Esport3
Nutrició Comunitària6
Qualitat i Legislació Alimentària6
Restauració Col·lectiva3
Optatives (2 assignatures de 3 ECTS cadascuna)6
Treball de Fi de Grau9