Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Per què estudiar el grau en Publicitat i Relacions Públiques a la URV?

El model docent destaca pel plantejament teoricopràctic de les assignatures, en especial per un repartiment equitatiu de les matèries de les dues disciplines, idoni per formar els estudiants tant en disciplines de la branca del màrqueting i la publicitat com de la relació amb els mitjans i les diverses accions comunicatives de relacions públiques.

Des del primer curs tindràs a la teva disposició càmeres i també aprendràs a crear productes publicitaris.

Faràs pràctiques externes obligatòries en agències i organitzacions del territori, la qual cosa et facilitarà enormement l'accés al mercat laboral.

Sortides professionals

Podràs exercir, entre altres, les activitats professionals següents:

 • Relacions públiques.
 • Publicista creatiu o publicista creativa.
 • Executiu de comptes o executiva de comptes.
 • Direcció d'art.
 • Planificació de mitjans.
 • Direcció de comunicació.
 • Organització d'esdeveniments.
 • Assessoria d'imatge.
 • Assessoria de comunicació política.
 • Lobbista o representant d'un grup de pressió.
 • Gestió de gabinets de comunicació.
 • Gestió de crisis.

Perfil recomanat

És recomanable que siguis una persona creativa, amb estratègia comunicadora i amb capacitat de lideratge i treball en equip; que tinguis consciència de la importància de la comunicació per al desenvolupament econòmic, social i cultural. A més, és aconsellable que tinguis interès pels aspectes estètics i persuasius de la comunicació mediàtica, així com per l'expressió artística.

Assignatures

Distribució de crèdits del títol
Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 120 ECTS
Assignatures optatives: 36 ECTS
Pràctiques externes: 12 ECTS
Treball de fi de grau: 12 ECTS

1r curs
ASSIGNATURAECTS
Tecnologia Audiovisual i d’Internet9
Escull entre les dues opcions:
Estàndard Oral i Escrit de la Llengua (Català)9
Estàndard Oral i Escrit de la Llengua (Castellà)9
Estructura i Canvi Social6
Història del Món Actual6
Ordenament Jurídic i Sistema Polític6
Teories de la Comunicació6
Corrents Estètics Contemporanis en Comunicació6
Introducció a la Psicologia6
Opinió Pública6
2n curs
ASSIGNATURAECTS
Disseny Gràfic i Multimèdia9
Fonaments de la Comunicació Publicitària i de les Relacions Públiques9
Fonaments del Periodisme9
Història i Estructura de la Comunicació9
Introducció a l'Economia i a l'Empresa9
Teoria i Tècnica del Llenguatge Audiovisual9
Comunicació i Expressió Oral6
3r curs
ASSIGNATURAECTS
Creativitat Publicitària9
Tècniques de les Relacions Públiques9
Comunicació i Imatge Corporativa6
Tècniques de Màrqueting i Comunicació6
Teoria de la Imatge6
Direcció de Comptes en Publicitat i en Relacions Públiques6
Dret de la Comunicació6
Planificació de Mitjans6
Taller de Projectes de Recerca i Professionals6
4t curs
ASSIGNATURAECTS
Treball de Fi de Grau12
Pràctiques Externes12
Optatives (3 optatives de 6 ECTS cadascuna)18
Optatives (3 optatives de 6 ECTS cadascuna)18